Jordan bryder tungt tabu

Siden har massiv støtte til det jordanske Family Protection Department været med til at bryde det tunge tabu – og i dag er landet godt i gang med at få andre arabiske lande til at følge deres eksempel.

Den irakiske kvindeminister kæmper med tårerne. Men da en 13-årig pige på et krisecenter i Jordans hovedstad Amman fortæller, hvordan familien vendte hende og moderen ryggen, da de endelig tog mod til sig og fortalte om faderens systematiske vold, kan ministeren ikke holde tårerne tilbage længere.

Den ellers så spørgelystne minister finder et lommetørklæde frem og fortæller, at hun er nødt til at holde en pause fra det tætpakkede program, der dagen igennem har budt på besøg i ministerier, hos myndigheder og organisationer, der bekæmper vold i hjemmet.

Den irakiske kvindeminister er på besøg i sit naboland for at suge til sig af erfaringerne fra det pionerarbejde, som Jordan er godt i gang med – i kampen mod seksuelle overgreb og vold mod kvinder og børn.

“Vold mod kvinder og børn er jo desværre noget, som findes i alle dele af verden. I Irak kommer det til at tage lang tid at få taget ordentligt fat på problemerne – på grund af krigen og den udbredte vold i samfundet generelt.

Men det er godt at se, at det faktisk kan lade sig gøre. Det betyder meget for den kamp, som vi skal til at tage i Irak”, fortæller ministeren, da hun senere på dagen besøger Family Protection Department.

Beskyttelse i hele Jordan

Red Barnets partner, Family Protection Department (FPD), har siden slutningen af halvfemserne spillet en central rolle i det nyskabende arbejde for større beskyttelse af udsatte børn og kvinder.

Godt hjulpet på vej af en ny lov om støtte til politi og socialarbejdere – og ikke mindst af landets populære konge og dronning – har FPD i dag etableret 12 kontorer, der kan tilbyde børn og kvinder hjælp i alle Jordans regioner.

“Politikere og kongehus har sendt et meget vigtigt signal til befolkningen om, at vold mod børn og kvinder ikke er noget, vi vil acceptere i Jordan.

Det er blandt andet sket via massiv information i medier og på skoler i hele landet. Det tror jeg, har været helt afgørende for, at vi er nået så langt”, siger direktøren for FPD i Jordan Mohammad A. Al Zu´bi.

Nyt syn på behandling

En anden væsentlig grund til den jordanske succes er ifølge Mohammad A. Al Zu´bi, at FPDs arbejde tager udgangspunkt i et helt nyt syn på behandlingen af voldsramte børn og kvinder.

“Tidligere havde børn og kvinder kun mulighed at gå til politiet og anmelde overgrebene. Men det var forbundet med stor risiko for hævn og familiesplittelse. Nu kan kvinder gå til et FPD-kontor og få hjælp – både af af læger, politi og socialarbejdere, der arbejder sammen på kryds og tværs. Alle er samlet under samme tag, så ofrene behøver ikke at vandre fra myndighed til myndighed – og fortælle deres smertefulde historie igen og igen”, siger Al Zu´bi.

De forskellige fagfolk på FPD-kontorerne er alle uddannet til at afholde samtaler med udsatte børn og voldsofre og har f.eks. erfaring med at lave videointerview med børn, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Uddannelsen foregår på tværs af faggrupperne og er med til at opbygge en fælles forståelse for, hvordan man bedst arbejder sammen om at håndtere de tunge sager.

“Red Barnets rolle har i høj grad været, at støtte FPD med viden om overgreb og vold mod børn og kvinder. Her har vi mødt en stor entusiasme og vilje til at lære af de danske erfaringer.

Nu bliver Jordans erfaringer eksporteret til de øvrige lande i den arabiske verden, og det er et godt eksempel på, hvordan viden kan deles effektivt”, siger Birgitte Munck Eriksen, programkoordinator i Red Barnet.

Hun tilføjer, at Red Barnets danske partere i projektet, bl.a. Metropols Socialrådgiveruddannelse, også har nydt godt af den gensidige udveksling af erfaringer og viden i forhold til det sociale arbejde omkring beskyttelse af børn og kvinder.

Ingen håndjern og uniformer

En af de ting den irakiske kvindeminister bemærker ved ankomsten til FPD, er, at stedet er blottet for uniformer, håndjern og alt andet man ellers forventer at se hos en politimyndighed.

“Når ofrene kommer til os, skal de først og fremmest møde et menneske. Derfor har vi ikke uniformer på. Det er med til at gøre ofrene trygge og med til at skabe tillid til FPD som myndighed”, forklarer politiofficeren Jehan Alfez.

“Samtidig kender befolkningen efterhånden mange eksempler på, at folk faktisk kan få hjælp til at løse deres problemer, når de kommer til FPD. De oplever, at der sker noget. At vi ser på hele familiens trivsel og lægger vægt på, at både ofre og krænker bliver taget alvorligt og får den rette behandling”, fortæller hun.

Ifølge direktør Mohammad A. Al Zu´bi bliver 65 procent af sagerne løst inden for rammerne af FPD.

“Red Barnet har hjulpet os med at få etableret en database, der gør os i stand til at måle på flere forskellige aspekter af vores arbejde. I 2008 modtog vi 4312 sager. I 2009 var tallet oppe på 6416. Det siger ikke noget om problemets omfang i Jordan, men det siger noget om, at folks tillid til FPD vokser”, siger Al Zu´bi. Han forventer dog, at overgrebs- og voldsproblemerne vil stige i Jordan i takt med, at fattigdommen stiger.

“Vold og overgreb finder sted i alle samfundslag. Men når folk er pressede – fordi de er fattige eller fordi de er stuvet sammen i flygtningelejre under dårlige forhold, så er risikoen for, at afmagten og frustrationen fører til vold, større”, siger Al Zu´bi.

Online udfordringer

En af de andre store udfordringer, som FPD og Jordan står over for er bekæmpelsen af internet-relaterede overgreb på børn, mener han.

“Internettet er noget nyt her i Jordan, og vi ved fra andre lande, at det er vigtigt at klæde børn på til at færdes sikkert på nettet. Derfor forventer jeg, at vi kommer til at skulle udvikle viden og rådgivning på det område også”, siger Al Zu´bi.

I den sammenhæng kommer Red Barnets mangeårige danske erfaringer med online-relaterede overgreb på børn også i spil.

“Samlet set, har de seneste fem års arbejde i Jordan givet os unikke erfaringer med beskyttelse af børn og kvinder i Mellemøsten. De erfaringer tager vi selvfølgelig med os i vores kamp for børn og kvinder rettigheder i resten af Mellemøsten”, siger Birgitte Munck Eriksen, Red Barnet.


Af Janne Tynell, journalist i Red Barnet

Red Barnet har netop udgivet hæftet: Protecting women and children – Lessons learned from Jordan. Hæftet kan bestilles på redbarnet.dk