LGBT i Syd – viden om arbejde med seksuelle minoriteter

Akrivbillede

Det er kun i Jordan, at der ikke er love, der forbyder eller straffer homoseksuelle forhold.

I Saudi Arabien og Iran er der risiko for dødsstraf, og ingen lande har love, der på nogen måde beskytter mod diskrimination.

I flere lande har der været en voksende opmærksomhed omkring homoseksualitet, og homoseksuelle er selv begyndt at organisere sig.

Men på det officielle plan er tendensen i de senere år i både Mellemøsten og Afrika gået mod en stramning af lovene eller håndhævelsen af dem.

Der har ikke i Danmark været arbejdet direkte med at fremme LGBT-rettigheder i bistandspolitikken som man for eksempel har gjort i Sverige arbejder, og mange af de danske NGO’er mangler tilgængelig viden og anvendelige redskaber om LGBT-problematikker.

For at klæde de danske NGO’er på til at agere hensigtsmæssigt både i egne organisationer og i forbindelse med deres projekter, har NGO Forum bevilliget næsten 200.000 kr. til udarbejdelse af en LGBT-webportal og en minihåndbog.

Perspektivet er at gøre LGBT til en integreret del af såvel den statslige som den ikke-statslige bistand og derved yde et bidrag til at forbedre vilkårene for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Portalen og webstedet omfatter som udgangspunkt hele det globale Syd, men hovedfokus er Mellemøsten sammen med Afrika, da det er her problemerne er størst.

LGBT Danmark, Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner, er hovedansvarlig for projektet, der gennemføres i løbet af 2012 i samarbejde med Sex & Samfund, Dansk Flygtningehjælp og Sabaah, der er en forening for LGBT-personer med minoritetsbaggrund.