Menneskerettighedsaktivist fra Yemen vinder Nobels Fredspris

Arkivbillede

Tawakul Karman er bestyrelsesmedlem for Yemen Human Rights Network såvel som medstifter af, og leder for organisationen Women Journalists Without Chains.

Både netværket og hendes organisationer har været Institut for Menneskerettigheders partnere i en årrække.

Tawakul har været en utrættelig aktivist i kampen for reform i sit land i en lang årrække, inden revolutionen i Yemen for alvor tog fart i februar 2011, og er nu frontfigur og den mest kendte aktivist i det Yemenitiske folkeoprør.

Tawakul er desuden kendt for sit arbejde for at få fængslede protestanter løsladt.

Tawakul Karman modtog d. 7. oktober 2011 årets Nobels Fredspris sammen med liberianske Ellen Johnson Sirleaf og Leymah Gbowee, som anerkendelse for deres ikke-voldelige kamp for kvinders sikkerhed og for kvinders ret til fuldbyrdet deltagelse i fredsfremmende arbejde.

Nobelpriskomiteens argument for at give de tre kvinder denne enorme anerkendelse var, at vi ikke kan opnå demokrati og varig fred i verden, hvis ikke kvinder tilkendes de samme muligheder som mænd for at påvirke udviklingen på alle niveauer i samfundet.

Nobelpriskomitteen nærede derfor ønske om at synliggøre de tre kvinders forbilledlige arbejde i håb om at bidrage til at stoppe den massive undertrykkelse af kvinder, der stadig finder sted i mange lande – samt for at realisere det store potentiale for demokrati og fred, kvinder ofte repræsenterer.

I forbindelse med at Tawakul modtager prisen i Oslo i november, arbejdes der for, at hun også besøger Danmark.

Grundet sit aktivistiske virke har Tawakul været udsat for adskillige dødstrusler og var en overgang tvunget til at opholde sig under beskyttelse i protestbevægelsens hovedkvarter på Change Square i Yemens hovedstad Sana’a.

Nyheden om Tawakuls hædersbevisning bragte stor glæde og opmuntring til millioner af mennesker i Yemen såvel som i resten af verden. Anerkendelsen af hendes arbejde indgiver et nyt håb om, at deres tålmodighed og ikke-voldelige kamp for folkeligt oprør og reform ikke er forgæves.

Dette ikke mindst i kvindebevægelsen, som har ført an i Yemens oprør, og for hvem Tawakul er et levende bevis på evnen og villigheden blandt Yemens kvinder til at tage deres skæbne i egen hånd.

Tawakul er 32 år gammel, er gift og mor til tre.

Yemen Human Rights Network

Organisationen The Yemeni Human Rights Network blev oprettet i 2009 under sloganet ”We can make change”. Netværket består af seks uafhængige civilsamfundsorganisationer, som alle arbejder med menneskerettigheder.

For bl.a. at kunne yde støtte til Netværket, har Institut for Menneskerettigheder oprettet et kontor i Yemen, bemandet af yemenitiske kollegaer.

Netværket samarbejder for at opnå fælles mål og blandt andet bidrage til at styrke lovgivningen på en række områder. Først og fremmest gælder det den restriktive NGO lov og lovgivning, der forhindrer frie medier i Yemen.

Derudover arbejder Netværket for at styrke et uafhængigt retssystem, forbedre civilsamfundets handlekraft og fremme dialog, ytringsfrihed og adgang til information for alle borgere i Yemen.

For således at sigte mod at skabe et demokratisk samfund, hvor frihed, retfærdighed, menneskerettigheder og principper for god regeringsførelse er fremherskende, er Netværket også åbent for at indgå i partnerskaber med den yemenitiske regering og dens institutioner.

De seks medlemsorganisationer består af: Human Rights Information and Training Center, Democracy School, Women Journalists Without Chains, National Authority for Protecting Rights and Freedoms (HOOD), Yemen Observatory for Human Rights, Yemen Organization for Protecting Democratic Rights and Freedom.

Dokumentation og international støtte

I 2011, hvor Yemen har været vidne til en omfattende menneskerettighedskrænkelser, og landet har været i undtagelsestilstand, er Netværket gået ind i nye aktiviteter, der har tilpasset sig de massive aktuelle udfordringer.

Dokumentation af de individuelle menneskerettighedskrænkelser er blevet det absolut mest centrale. For at skabe omverdenens støtte til at ændre og forbedre situationen i Yemen, er det vigtigt at påvise alvoren og omfanget af de alvorlige krænkelser, der har fundet sted siden de første protester startede.

Med denne centrale dokumentation i hånden har Netværket rettet utallige henvendelser især til FN på diverse niveauer med opfordring om at gribe ind.

Et vigtigt højdepunkt på Netværkets aktuelle arbejde er, at det lykkedes at få situationen i Yemen på dagsordenen i FNs Menneskerettighedsråd d. 9. september 2011, hvor en repræsentant for Netværket gik på talerstolen for at opfordre Rådet til at vedtage en resolution, der tilkendegav støtte til at adressere de aktuelle, grove menneskerettighedskrænkelser i Yemen ved at fokusere på følgende:

At bringe sikkerhedsstyrker og militære autoriteter, som har begået forbrydelser og overgreb mod civile, til retfærdighed, og fokusere særligt på forbrydelser begået åbent samt offentlige henrettelser såsom drabene på unge demonstranter på al-Taghyeer Square i Sanaa og afbrændingen af telte og mordene på demonstranter i Taiz.

At sende en FN mission med fuld autoritet til at undersøge fakta omkring begivenhedernes forløb til Yemen.

At foretage passende foranstaltninger for at muliggøre uafhængige og objektive, internationale undersøgelser af alle de indberettede brud på international lov og menneskerettighedskonventionerne, samtidig med at de ansvarlige for disse krænkelser identificeres og drages til ansvar.

En resolution om støtte til Yemen blev vedtaget på Menneskerettighedsrådet møde d. 29. september og efterfølgende – i forbindelse med at Tawakul aflagde besøg i New York – vedtog FNs Sikkerhedsråd d. 21. oktober også sin første resolution om Yemen.

Af Marie Westenholz og Lis Dhundale, Institut for Menneskerettigheder, afdeling for Frihedsrettigheder & Borgerdeltagelse