Nye aktiviteter på menneskeretsområdet

Foto: Mia Gröndahl

Vold mod kvinder

Euro-Mediterranean Human Rights Networks (EMHRNs) arbejdsgruppe om køn, som består af kvinderettighedsorganisationer fra hele Euro-Med regionen, holdt møde i Jordan sidst i april. Her blev det besluttet at lave en regional rapport om vold mod kvinder med fokus på situationen i transitionslandene (Tunesien, Egypten, Syrien og Libyen) og med et kapitel om situationen i Europa i lyset af den økonomiske krise og EU’s tiltag for at bekæmpe vold mod kvinder. Rapporten danner grundlag for en stor NGO konference, som afholdes i Kairo i November, hvor hovedtemaet vil være, hvordan man stopper straffrihed for vold mod kvinder.

Egypten

EMHRN har haft fokus på Egypten gennem lang tid og har været aktiv i forhold til den nye NGO lov, vold mod kvinder og justitsvæsenet. EMHRN har haft flere missioner omkring fortalervirksomhed til Brussels og Paris med et budskab om, at  økonomisk støtte til Egypten betinges af respekt for menneskerettigheder.

Den 23-24 maj afholdt EMHRN – i samarbejde med egyptiske medlemsorganisationer – en træning i Kairo om menneskerettigheder i EU-Egyptens relationer. Træningen introducerede de deltagende NGOer til EU’s instrumenter og politikker og fokuserede på, hvordan disse kan bruges til at lave lobbyarbejde inden for respekt for menneskerettigheder – inklusiv inddragelsen af kønsaspektet.

Syrien

EMHRN organiserer en to uger lang træning i FN-fortaler virksomhed for syriske aktivister fra 27.5-7.6. i Geneve. Aktivisterne har før modtaget træning i, hvordan man dokumenterer menneskeretsovertrædelser og får nu en uges træning i fortalervirksomhed, før de får lejlighed til at fremlægge deres arbejde, der blandt andet har fokus på vold mod kvinder.

EMHRN har desuden modtaget en bevilling fra Udenrigsministeriet til at styrke dets træning af syriske menneskerettighedsaktivisters dokumentation af menneskerretsovergreb i Syrien. Det sker med særligt fokus på vold mod kvinder, minoriteters situation og ikke-statslige aktører

Tunesien 

Den 12. april organiserede EMHRN en konference med 180 deltagere i Tunis om udfordringerne og mulighederne for fremme af menneskerettigheder og demokratisk reform i EU- Tunesien relationerne. Konferencen kom med anbefalinger i forhold til fundamentale rettigheder, ligestilling, flygtninge og migranters rettigheder og justitsreform.

I starten af juni organiserer EMHRN sammen med tunesiske partnere en konference om politisk vold, hvor 200 repræsentanter fra civilsamfundet og de politiske partier vil diskutere, hvordan man får stoppet den politiske vold, som truer transitionsprocessen.