RCT åbner kontor i Nordafrika

Fra 1. december begynder RCT arbejdet med at forebygge tortur og rehabilitere torturofre i de tre nordafrikanske lande Libyen, Tunesien og Egypten.

Programmet, som RCT har indgået aftale med Udenrigsministeriet om, har fået det engelske navn Freedom from Torture: Remedying Past Torture and Preventing Future Torture in North Africa og skal løbe over halvandet år.

”Der er et akut behov for assistance til bekæmpelse af tortur og rehabilitering af torturofre. De tre lande scorer alle meget højt på den politiske voldsskala, og der er en lang historie med systematisk tortur og umenneskelig behandling af politiske modstandere, men også af almindelige borgere.

Sikkerhedstjenesterne har tyranniseret oppositionsfolk og skræmt befolkningerne til tavshed. Torturofre tør ikke at klage på grund af frygt for repressalier, og der er derfor udbredt straffrihed for tortur. Og fængselsforholdene er meget ringe og udgør i sig selv umenneskelig behandling”, siger Søs Nissen, program manager for Mellemøsten i RCT.

Uddannelse af sundhedspersonale

RCTs program for Nordafrika består af en langsigtet kapacitetsopbygningsindsats og en akut rehabiliteringsindsats med særlig fokus på Libyen og Tunesien. På grund af den ustabile situation i Egypten vil arbejdet her primært fokusere at afdække behov for rehabilitering og forebyggelse.

”Noget af det første, vi går i gang med, er at uddanne sundhedspersonale hos udvalgte lokale organisationer til at kunne udføre korte terapiforløb, som kan nå ud bredt i lokalsamfundene. Derudover vil vi uddanne sundhedspersonale i, hvordan man arbejder med traumer, rådgivning, diagnosticering, psykofarmaka og psykoedukation”, fortæller Søs Nissen.

I dag er der meget lidt viden om rehabilitering af torturofre i de tre landes sundhedssektorer. Derfor er det langsigtede mål at sikre, at bl.a. hospitaler og civilsamfundsorganisationer får opbygget faglig ekspertise til at blive i stand til selv at rehabilitere torturofre.

Behov for retssektorreform

De tre lande er desuden karakteriseret af ikke at være retssamfund, der sikrer respekt for menneskerettigheder, som vi kender det fra Danmark. Landene står nu på tærsklen til at skulle opbygge demokratiske institutioner og reformere retssektoren for at blive moderne retsstater.

Som led i denne proces vil RCT fokusere anden del af sin indsats på at indføre basale menneskeretlige garantier i lovgivningen, som skal beskytte borgerne mod tortur.

Indsatsen vil endvidere være centreret om at opbygge uafhængige kontrolmekanismer, som skal overvåge, at forbuddet mod tortur respekteres rundt omkring på landenes politistationer og fængsler. På sigt vil indsatsen mod tortur muligvis også indebære reformer inden for politi- og anklagemyndighed og fængselsvæsen.

”Der ligger et meget stort arbejde foran os her, men det er nu i den indeværende transitionsfase, at der vil være enestående muligheder for ændringer. Tortur har været højt på dagsordenen i de folkelige opstande og befolkningerne vil ikke længere finde sig i politi- og sikkerhedsmyndighedernes behandling.

Opgaven bliver nu at sikre, at tortur også kommer til at stå højt på de nye regimers reformdagsorden, siger Therese Rytter, chefjurist hos RCT.

Regional fortalervirksomhed

Den sidste store komponent i programmet bliver regionale forummer hvor menneskerettighedsaktivister mødes til erfaringsudvekslinger om deres arbejde mod tortur

Det regionale forum skal fokusere på fortalervirksomhed over for nye regeringer og parlamenter. Målet er at sikre, at arbejdet med reformer af retssektoren bliver bygget på et solidt fundament, og at der kommer et opgør med fortidens tortur, og at fremtidig tortur bliver forebygget.

Og endelig skal det regionale forum opbygge lokal kapacitet til uafhængige tilsyn med fængsler og detentioner – de steder, hvor personer sidder frihedsberøvet, forklarer Søs Nissen.

RCT åbner lokalt kontor i Tunesien
Tunesien er det land, hvor RCT først påbegynder et nationalt rehabiliterings- og forebyggelsesprogram. Her vil der også blive åbnet et lokalt kontor besat af en dansk medarbejder fra København.

Kontoret skal i første omgang fokusere på arbejdet i Tunesien, men vil samtidig også være involveret i både lokale og tværgående aktiviteter i de øvrige lande.

I Tunesien er der mange internationale aktører på banen, og det politiske system er stadig labilt. RCT har derfor oplevet vigtigheden af at etablere tæt kontakt til mulige lokale partnere. Kontoret skal primært etablere partnerskaber, følge den politiske situation, monitorere aktiviteterne tæt og samtidig justere aktiviteterne i forhold til situationen i landet, siger Søs Nissen.


Af Anders Bernhoft, pressechef i RCT