“Vores kultur fængsler for livet”

Der er brug for en ændring af kulturen og de indgroede negative forestillinger om mennesker, der har været i fængsel, siger jordansk advokat.

Eman Bany Saeed startede for snart et år siden organisationen Bedaya Jadedah, hvilket betyder ny begyndelse på arabisk. Målet er at hjælpe fængslede og løsladte: kvinder, mænd, unge og handikappede. De oplever nemlig et væld af problemer, blandt andet stigmatisering og marginalisering. Eman forklarer: 

“Både den fængslede og familien oplever stor skam. Dertil kommer, at arbejdsgivere ikke vil ansætte personer med en plettet straffeattest.” Eman Bany Saeed, stifter af Bedaya Jadedah

”Familien, lokalmiljøet og samfundet generelt tillægger den fængslede negative egenskaber og trækker sig fra den dømte. Både den fængslede og familien oplever stor skam. Dertil kommer, at arbejdsgivere ikke vil ansætte personer med en plettet straffeattest.”

At finde den rigtige vej efter fængsel

Det er en negativ spiral. At bryde den kan være ekstremt svært.

”Hvilke erfaringer gør du dig i fængslet? Hvordan påvirkes du af at afsone side om side med personer, som har begået grovere forbrydelser, mens du selv måske kun har begået en forseelse? Hvad gør du, hvis du ikke kan få et job efter løsladelsen? Hvilke grupper opsøger du, når familien og lokalsamfundet ekskluderer dig? Spørger Eman.

At det kan være svært at komme tilbage til samfundet efter at have afsonet, kender vi også fra Danmark. Men i Jordan er Emans organisation lige nu den eneste lokale af sin slags, som fokuserer på disse problematikker og konkret arbejder for at forandre situationen.

Eman Bany Saeed, grundlægger af Bedaya Jadedah - En Ny Begyndelse. Foto: DIGNITY
Eman Bany Saeed, grundlægger af Bedaya Jadedah – En Ny Begyndelse. Foto: DIGNITY

Alternative sanktioner

Ved siden af arbejdet i Bedaya Jadedah er Eman forsvarsadvokat. Klienterne er kvinder og mænd, voksne og unge. Især for de unge, kan frihedsberøvelsen have store konsekvenser, mener Eman. Hun giver et eksempel:
”Jeg havde en klient, som var 16 år og anklaget for at have forulempet en yngre dreng seksuelt. Han blev kendt uskyldig, men var alligevel tilbageholdt i fire måneder før dommen. Tilfældigvis traf jeg ham senere i et autoværksted. Det undrede mig, at han arbejdede der, men han fortalte, at han ikke længere kunne forsætte sin uddannelse, da folk talte dårligt om ham.
Selv om den unge mand var uskyldig, blev han altså først “straffet” af det juridiske system og siden straffet af lokalsamfundet, der mødte ham med negative sociale sanktioner.”

I 2014 blev ændringer i den jordanske straffelov for unge vedtaget, heriblandt at hæve den kriminelle lavalder fra 7 år til 12 år. Eman ser også positivt på en anden af disse ændringer:

”Nye sanktionsmuligheder blev tilføjet, såsom samfundstjeneste i stedet for fængsling. Det kan have en positiv effekt ved at mindske risikoen for dårlige bekendtskaber, og det kan reducere den sociale stigmatisering, som de fængslede oplever. Nu mangler vi bare, at de alternative sanktioner tages i brug i praksis,” understreger hun. 

“Jeg har lært, hvordan tortursager skal angribes juridisk. Men også hvordan personer, som har været udsat for tortur, skal mødes og behandles på en særlig måde.” Eman Bany Saeed, stifter af Bedaya Jadedah

Internationale konventioner og lokal koalition

I syv år har Eman arbejdet som advokat. Heraf har fire år været for Mizan for Law, som er DIGNITY´s partner i anti-torturprogrammet Karama. Eman har deltaget i noget af den undervisning, som Mizan for Law har arrangeret med støtte fra DIGNITY:

”Jeg har lært, hvordan tortursager skal angribes juridisk. Men også hvordan personer, som har været udsat for tortur, skal mødes og behandles på en særlig måde. Derudover har jeg fået et indgående kendskab til internationale konventioner på området.

Eman er også medlem af koalitionen Jordanian Civil Alliance against Torture (JoCAT), som støttes finansielt og teknisk af DIGNITY. Med JoCAT har Eman været i Geneve til FN´s torturkomites review af Jordan i november 2015, og i februar 2016 var hun i Cairo til review af Jordan ved den arabiske menneskerettighedskomite.

”Jeg advokerer for reformer og indgår i dialog med både regeringen og internationale undersøgelseskomiteer. Og det føler jeg mig i høj grad klædt på til nu”, afslutter hun.

DIGNITY´s anti-torturprogram i Jordan gennemføres som et samarbejde med lokale partnere, hvor statslige institutioner, CSO´er og grupper af professionelle med forskellige midler og strategier arbejder for at bekæmpe tortur. Programmet hedder KARAMA og er finansieret af Det Arabiske Initiativ.