Billede:Sara Galbiati

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram 2017-2022

DAPP er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika, hvor målet er at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder, særligt for unge og kvinder.

Danmark har siden 2003 styrket sin indsats i Mellemøsten og Nordafrika som en del af den generelle danske udenrigs- og udviklingspolitik. Samarbejdsprogrammet blev i 2003 lanceret som Det Arabiske Initiativ og fortsætter nu under navnet Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram frem mod 2022.

Kernen i Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram er partnerskaber, hvor danske organisationer samarbejder med lignende organisationer i regionen. Formålet med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram er at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder.

Danmark støtter en målrettet indsats i landene Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien med én milliard kroner over fem år fra 2017 til 2022.

Et succesfuldt og tilpasningsdygtigt program

Missionen med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram er at lægge grundstenene til demokratisering, stabilitet og velstand i Mellemøsten og Nordafrika. Værdier som menneskerettigheder, ligestilling og værdighed er gennemgående i programmet.

Baseret på efterspørgsel i regionen består Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram fra 2017 af seks indsatsområder under to hovedtemaer:

God regeringsførelse

  • Menneskerettigheder
  • Ligestilling
  • Frie medier

Økonomiske muligheder

  • Arbejdsmarked og social dialog
  • Deltagelse og jobskabelse for unge
  • Entreprenørskab og adgang til lån.

Konkret bidrager programmet til blandt andet udvikling af retfærdige retssystemer, forebyggelse af tortur og vold mod kvinder, jobskabelse og uafhængig journalistik. Det sker gennem samarbejde med offentlige myndigheder, civilsamfund og erhvervsliv.

Målrettet indsats i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien

Med det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram 2017-2021 koncentrerer Danmark sin indsats i fire lande: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien.

I de fire forholdsvis politisk og sikkerhedsmæssigt stabile og reformvenlige lande har Danmark samarbejder og erfaringer at bygge videre på. Den målrettede indsats i et færre antal og mere stabile lande betyder, at Danmark bedst kan gøre en mærkbar og målbar forskel.

Succes med involvering af dansk civilsamfund

De gode resultater, som Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram har opnået, skyldes blandt andet, at danske civilsamfundsorganisationer og institutioner er aktivt involveret.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram udføres gennem partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika med aktører fra Danmark og de fire fokuslande. Af danske organisationer bidrager DIGNITY, KVINFO, International Media Support, Ulandssekretariatetog Oxfam IBIS til konkret realisering af projekter.

Valget af danske civilsamfundsorganisationer er truffet på baggrund af en udbudsrunde, hvor organisationerne har haft mulighed for at byde ind med projekter, der bidrager til programmets hovedformål: God regeringsførelse og økonomiske muligheder.

Unge og Kvinder

Den nye fase af Det Dansk Arabiske Partnerskabsprogram har et særligt fokus på unger og kvinder.

En af de største udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika er ungdomsarbejdsløshed. To-tredjedele af befolkningen er under 30 år, og hver tredje ung står i nogle lande uden beskæftigelse.

Hvis det ikke lykkes de unge at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, stiger risikoen for, at de går ekstremisters ærinde eller forfølger en usikker fremtid i Europa.

Derfor fokuserer Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram på at engagere de unge i deres landes udvikling og hindre braindrain, migration og radikalisering ved at styrke jobskabelse og entreprenørskab.

Trods adskillige fremskridt for kvinder i forhold til sundhed, uddannelse og politisk deltagelse, er der stadig meget forskellige vilkår for mænd og kvinder i regionen. Regionen rangeres som den mindst ligestillede i verden. Juridisk og økonomisk kønsdiskrimination spænder ben for demokratisk og økonomisk udvikling.

Derfor er kvinder et tværgående fokus i den nye fase af DAPP, hvor programmet forsøger at fremme ligestillingsinitiativer og styrke kvinder politiske og økonomiske deltagelse.

Dansk indsat i en region fuld af konflikter og kontraster

Mellemøsten og Nordafrika er i dag et af de mest udfordrede steder i verden. I Syrien, Libyen, Irak og Yemen er staterne brudt sammen og afløst af væbnet konflikt. Ifølge Verdensbanken er MENA-regionen den mindst demokratiske i verden, og menneskerettigheds- og civilsamfundsorganisationer har yderst begrænset manøvrerum.

Alligevel byder regionen på muligheder. Flere af fokuslandene arbejder aktivt med reformer og demokratiseringsinitiativer. DAPP har eksisteret i snart 15 år og har derfor et omfattende netværk med myndigheder, civilsamfundsorganisationer og virksomheder i regionen. Erfaringen og mulighederne i regionen gør, at en E dansk indsats kan hjælpe med at fjerne ekstremisme og migration og samtidig fastholde dialogen med dem, der arbejder for demokrati, menneskerettigheder og økonomiske muligheder. Derfor bygger Danmark videre på 15 års samarbejde med Mellemøsten og Nordafrika med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram 2017-2021.

Her gør vi en forskel

Målrettet indsats i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien

Med det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram 2017-2021 koncentrerer Danmark sin indsats i fire lande: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien.

I de fire forholdsvis politisk og sikkerhedsmæssigt stabile og reformvenlige lande har Danmark samarbejder og erfaringer at bygge videre på. Den målrettede indsats i færre og mere stabile lande betyder, at Danmark bedst muligt kan gøre en mærkbar og målbar forskel.

Egypten

Samarbejde siden
2004
Befolkningstal
94,7 M
Unge ml. 15-25 år
19,24 %
BNP vækst
3,8 %
Arbejdsløshed
13,1 %
Befolk. med internetadgang
35,9 %
Rank, Human Development Index
108 / 188
Rank, Press Freedom Index
159 / 180

Jordan

Samarbejde siden
2005
Befolkningstal
8,2 M
Unge ml. 15-25 år
20,12 %
BNP vækst
2,8 %
Arbejdsløshed
14,8 %
Befolk. med internetadgang
53,4 %
Rank, Human Development Index
80 / 188
Rank, Press Freedom Index
135 / 180

Marokko

Samarbejde siden
2006
Befolkningstal
33,7 M
Unge ml. 15-25 år
17,22 %
BNP vækst
1,8 %
Arbejdsløshed
9,9 %
Befolk. med internetadgang
57,1 %
Rank, Human Development Index
126 / 188
Rank, Press Freedom Index
131 / 180

Tunesien

Samarbejde siden
2011
Befolkningstal
11,1 M
Unge ml. 15-25 år
15,05 %
BNP vækst
1,5 %
Arbejdsløshed
15,4 %
Befolk. med internetadgang
48,5 %
Rank, Human Development Index
96 / 188
Rank, Press Freedom Index
96 / 180

Kilder:CIA World Fact Book, Transparency International, UNHDP & Reporters sans frontières