Billede:Nidal Abu Arif

International Media Support

IMS-projekter i MENA-regionen har til formål at styrke frie medier, herunder blandt andet gennem styrkelse af undersøgende journalistik, dokumentarfilm og mediemonitorering.

International Media Support (IMS) støtter pressefrihed og fri og uafhængig journalistik i Mellemøsten og Nordafrika i samarbejde med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). IMS og deres partnere har med deres tilstedeværelse i regionen siden 2004 givet dem, der befinder sig midt i både politiske kriser og i krig og konflikt, adgang til en kritisk presse som alternativ til propaganda, og de har støttet en journaliststand, der kan levere basal humanitær information, når krisen er værst, og givet dem en chance for at tage del i en debat om deres samfunds fremtid. I løbet af de seneste år er alt fra lovgivningsarbejde over støtte til progressive online medier, journalistnetværk, der arbejder for at styrke kvinders stemme og rettigheder samt støtte til undersøgende journalistik og dokumentarfilm på tværs af regionen, blevet gjort muligt med støtte fra Det Arabiske Initiativ (DAI, det nuværende DAPP).

IMS’ arbejde i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen) – Et udpluk af resultater over årene

I Jordan har Ro’ya TV, en af landets mest populære tv-stationer, etableret et regionalt kontor i Irbid på grænsen til Syrien, et område, som ser svært store flygtningestrømme. Med støtte fra DAPP retter stationen sig både mod flygtninge og modtager-samfundet.

Igennem IMS har DAPP støttet filmprojekter og pop-up-biografer i Zaatari flygtningelejren i Jordan, hvor der bor op mod 80.000 flygtninge. Formålet er at højne informationsniveauet om konflikten og deres egen situation i lejren.
Med støtte fra DAPP viser et netværk af kvindelige journalister virkeligheden i den konservative del af Jordan, hvor de udfordrer kønsroller, sætter kvinders rettigheder på den offentlige dagsorden og fungerer som lokale helte for lokalsamfundets unge piger.
Tunesiens journalistforbund har med støtte fra DAPP igennem IMS sikret, at journalister er garanteret kildebeskyttelse, og de har arbejdet målrettet mod misbrug af landets nye anti-terrorlovgivning, et kerneområde i et land der står overfor voldsomme terrorbegivenheder og en presse, der er under hårdt pres, når de dækker dem.

I april 2017 lancerede IMS og partnere en ny hjemmeside, Menamedialaw.org, der samler god mediepraksis og fremgang på medielovgivningsområdet i MENA-regionen. Siden skal inspirere beslutningstagere og andre, der arbejder med lovgivningsarbejde i regionen.

Return to Homs, Sepideh, White Helmets og Speed Sisters

De 3 titler ovenfor er alle film, der vinder både regionale og internationale priser. De illustrerer både hverdag og den voldelige konflikts betydning for civilbefolkningen. Dokumentarfilm fra regionen når nye højder, og det sker med DAPPs støtte og dansk ekspertise.

IMS’ rolle i MENA-regionen i den nære fremtid

Igennem IMS har lokale samarbejdspartnere med midler fra DAPP fået muligheden for at støtte dybdeborende undersøgende journalistik i nærområderne i Mellemøsten og Nordafrika. De  har banet vejen for journalistik, der sætter fokus på alt fra menneskesmugling, korruption og forfalskning af pas og identitetspapirer. Over årene har undersøgelserne også medført ny lovgivning på både lokalt og landsdækkende niveau, og retsforfølgelse af både politikere og forretningsmænd.