Billede:Nidal Abu Arif

International Media Support

IMS-projekter i MENA-regionen har til formål at styrke frie medier, herunder blandt andet gennem styrkelse af undersøgende journalistik, dokumentarfilm og mediemonitorering.

International Media Support støtter pressefrihed og fri og uafhængig journalistik i Mellemøsten og Nordafrika i samarbejde med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). IMS har arbejdet i regionen siden 2004. Sammen med lokale partnere arbejder IMS for at lokale medier i lande ramt af politiske kriser, eller krig og konflikt kan sikre folk adgang til en kritisk presse som alternativ til propaganda.

For IMS er det vigtigt at sikre en uafhængig presse og fri adgang til information, for så kan alle borgere engagere sig i samfundet og være med til at ændre på deres levevilkår. I Mellemøsten er der særligt fokus på at udbrede ytrings- og pressefrihed, og på at skabe god og kritisk journalistik via eksempelvis progressive online medier, netværk for undersøgende journalistik og dokumentarfilmproduktioner. Et helt særligt fokus retter sig mod at sikre kvinder bedre adgang til og vilkår i mediebranchen – alt sammen muligt med støtte fra DAPP.

Arbejde udført af IMS i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen)

Et par resultater fra årene:

Podcasten Eib (Skam), der er lavet af den digitale frontrunner SOWT, er den første arabiske podcast på iTunes efter tre sæsoner. Støttet af DAPP diskuterer podcasten tabuer som skilsmisse, reproduktiv sundhed, kønsbaseret vold og seksualitet – da disse påvirker almindelige menneskers liv og giver lytterne den anonymitet, de har brug for, for at dele deres personlige oplevelser af kønsfordomme og diskriminerende stereotyper, og er bidrager dermed til nedbrydning af sociale barrierer.

 

  • Via IMS har DAPP støttet filmprojekter om seksuel og kønsbaseret vold. Gennem ‘No Means No!’ blev det følsomme emne først præsenteret på Carthage Film Festival i Tunis og omfattede screening af fem IMS-understøttede dokumentarer efterfulgt af en paneldebat. Begivenhedens succes med mere end 2.000 publikummer har inspireret IMS til at udvide eventet til filmfestivaler i Palæstina og Marokko.

 

  • Støttet af DAPP, som er IMS ‘partner i Marokko, har National Union of Young Journalists forbedret mulighederne for 20 unge journalister inden for nyhedsproduktion og redaktionel ledelse, Organisationen har hjulpet dem med at udvikle faglige færdigheder og uddybe deres forståelse af det juridiske og for de forretningsrammer, de opererer i.

 

  • Lokale partnere har modtaget finansiering fra DAPP gennem IMS til at foretage en dybdeborende undersøgende journalistisk projekt i lokale områder i Mellemøsten. Særligt blev en arabisk-sproget dokumentarfilm om våbensmugling i Yemen, produceret af arabiske journalister for undersøgendejournalistisk (ARIJ), sendt over hele regionen af ​​Deutsche Welle i december 2018, og blev senere oversat til tysk, spansk og engelsk – et udtryk for dokumentarens høje kvalitet og relevans for et bredere publikum. ARIJ-undersøgelser fokuserer på spørgsmål som korruption og magtmisbrug. I årenes løb har journalistiske undersøgelser ført til ny lovgivning på lokalt og nationalt niveau og bragt politikere og forretningsfolk til retssag.

 

  • Enestående i den arabiske region: IMS-partner National Union for Tunisian Journalists og den tunesiske regering har underskrevet den første kollektive aftale nogensinde, der anerkender journalisters sociale, økonomiske og moralske rettigheder – et betydeligt fremskridt mod en sikring af medienes uafhængighed og frihed.

 

  • Hulen, Tiny Souls, We Could be Heroes og Khartoum Offside. Disse fire titler er alle dokumentarfilm, der har vundet regionale og internationale priser. De illustrerer dagligdagen, kampen og konfliktens indflydelse på civilbefolkningen. Dokumentarfilm fra regionen sætter nye standarder og understøttes af DAPPs støtte og dansk ekspertise.

 

IMS’ fokus under det nye DAPP-program fra 2017 – 2021 vil fortsat være rettet mod at styrke uafhængige medier i regionen og bidrage til lovgivningsreform til fordel for medierne og ytringsfriheden. Samt at gøre det muligt for medierne at arbejde professionelt og i sikkerhed.