Billede:Oxfam Ibis

Oxfam IBIS

Indflydelse og beskæftigelse til unge uden muligheder og fremtidshåb.

For år tilbage stod Mellemøstens unge skulder ved skulder i de demonstrationer, oprør og revolutioner, der siden skulle blive kendt som Det Arabiske Forår. Unge mænd og kvinder protesterede mod manglende rettigheder, ringe levevilkår og arbejdsløshed og forenedes i deres krav om demokrati, rettigheder, frihed og muligheder.

De visioner og den vilje og handlekraft, som de unge dengang demonstrerede, findes stadig og har den dag i dag potentiale til at lægge fundamentet for en udvikling mod en bedre, mere retfærdig og fri fremtid for regionens borgere.

Alligevel er arbejdsløsheden blandt regionens unge tårnhøj, og mange af dem kæmper hårdt for at få en hverdag til at hænge sammen. Fordi de er unge og uden job, er en alt for stor del ekskluderet fra vigtige sammenhænge i samfundet og har ingen eller meget lille indflydelse på deres liv og samfund. For at udnytte de unges potentiale og skabe en bedre fremtid, har de brug for demokratisk indflydelse, og de har brug for job.

”Potentialet hos de unge er enormt. Hvis vi kan være med til at give de arabiske unge såvel som unge i andre dele af verden adgang til indflydelse og job, er vi med til at skabe fundamentet for en god og fredelig udvikling,” siger Martin Østergaard, der leder Oxfam IBIS’ arbejde under DAPP.

Projektet

Under titlen ”Indflydelse og beskæftigelse for unge” samarbejder Oxfam IBIS med en række lokale organisationer i Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten, om at skabe jobmuligheder til 9.500 unge mænd og kvinder og give tusindvis af unge langt større indflydelse på deres eget liv og samfund.

Det sker ved at hjælpe de unge med at få de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger og ved at træne unge mænd og kvinder i entreprenørskab, så de kan skabe sig en indtægt, når der ikke er job at få. De unge, som projektet henvender sig til, er udsatte eller særligt hårdt ramt af fattigdom og diskrimination.

Indsatsen har fokus på:

 • Uddannelse og træning af unge mænd og kvinder.
 • Match-making mellem arbejdsløse unge og arbejdsgivere.
 • Oprettelse af praktikordninger for at give de unge adgang til arbejdsmarkedet.
 • Støtte til at hjælpe unge ind i et formelt ansættelsesforhold – mange unge arbejder uden eller for minimal løn i den uformelle sektor.
 • Innovation inden for forskellige brancher med henblik på at skabe flere og bedre arbejdspladser.
 • Research og erfaringsudveksling for at dokumentere, dele og udvikle de bedste metoder til at få unge i job.
 • Øge bevidstheden blandt arbejdsgivere og regeringer, om vigtigheden af at forbedre de økonomiske rettigheder og muligheder for unge, gennem advocacy.

Oxfam IBIS’ projekter fokuserer særligt på at opfylde DAPPs formål om at fremme vækst, beskæftigelse og demokratisk udvikling. Projektet indeholder desuden elementer, der bidrager til andre af DAPPs mål om at styrke rettigheder, ligestilling og frie medier. Oxfam IBIS arbejder tæt sammen med det lokale civilsamfund, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og offentlige myndigheder.

”Vi skal bekæmpe den håbløshed, som øger risikoen for uro og skaber splittelse i samfundet. Vi skal bakke op om de unges indsats for at skabe en fremtid for sig selv i deres hjemlande og støtte deres arbejde for en fredelig og demokratisk udvikling i regionen,” siger Martin Østergaard.

Oxfam IBIS samarbejder med følgende partnere:

 • Egypten: Alwan Wa Awtar, Artiznl/Nawaya, El Rehla, Rise Up, Center for Entrepreneurship og AUC Venture Lab ved American University in Cairo, Innoventures, The Egypt Network for Integrated Development (ENID), Aswan Women Production Collective og Basharsoft Inc.
 • Jordan: INJAZ, King Hussein Foundation, The Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD), Leaders of Tomorrow, Phenix Centre for Economic and Informatics Studies og I-Dare.
 • Marokko: Casal dels Infants, Amal el Mansour og Association Tazghart.
 • Tunesien: FIDEL Ghabes, ENPARD, Shanti Tunis, IACE og Impact partner.

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS er den danske del af den verdensomspændende NGO, Oxfam International. Oxfam er særdeles veletableret i både Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan, hvor der i næsten 50 år er arbejdet for rettigheder, ligestilling, uddannelse og beskæftigelse for unge etc.

Desuden er der mange lighedspunkter mellem arbejdet i Jordan, Egypten, Marokko og Tunesien og det Oxfam IBIS laver for og med unge andre steder i verden. Unge er nemlig mange steder en udsat og ekskluderet gruppe. Deres rettigheder er under pres, fattigdommen er stor, og det er svært for dem at få job.