Oxfam IBIS

Indflydelse og beskæftigelse til unge mænd og kvinder, der i dag står uden mulighed og fremtidshåb. Det er målet for dét arbejde, Oxfam IBIS støtter i Marokko, Egypten, Tunesien og Jordan under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

For syv år siden stod Mellemøstens unge skulder ved skulder i de demonstrationer, oprør og revolutioner, der siden skulle blive kendt som Det Arabiske Forår. Unge mænd og kvinder protesterede mod ringe levevilkår og arbejdsløshed og forenedes i deres krav om demokrati, rettigheder, frihed og muligheder.

De visioner og den vilje og handlekraft, som de unge dengang demonstrerede, findes stadig og har den dag i dag potentiale til at lægge fundamentet for en udvikling mod en bedre, mere retfærdig og mere fri fremtid for regionens borgere.

Men arbejdsløsheden blandt regionens unge er lige nu tårnhøj, og mange af dem kæmper hårdt for at få en hverdag til at hænge sammen. Fordi de er unge og uden job, er en alt for stor del af dem ekskluderet fra vigtige sammenhænge i samfundet og har ingen eller meget lille indflydelse på deres liv og samfund. For at forløse de unges potentiale for at skabe en bedre fremtid har de brug for demokratisk indflydelse, og de har brug for job.

”Potentialet hos de unge er enormt. Hvis vi kan være med til at give de arabiske unge såvel som unge i andre dele af verden adgang til indflydelse og job, er vi med til at skabe fundamentet for en god og fredelig udvikling,” siger Martin Østergaard, der leder Oxfams arbejde under DAPP.

Projektet

”Indflydelse og beskæftigelse for unge” er titlen på projektet, hvorunder Oxfam vil samarbejde med række lokale organisationer i Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten om at skabe jobmuligheder til 9.500 unge mænd og kvinder og give tusindvis af unge langt større indflydelse på deres eget liv og samfund.

Det sker ved at hjælpe unge til at få de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Det sker også ved at træne unge mænd og kvinder i entreprenørskab, så de kan skabe sig en indtægt, når der ikke er job at få. De unge, der er særligt fokus på i projektet, er udsatte unge eller unge der er særligt hårdt ramt af fattigdom og diskrimination.

Konkrete elementer i projektet er:

 • Uddannelse og træning af unge mænd og kvinder.
 • Match-making mellem arbejdsløse unge og arbejdsgivere.
 • Oprettelse af praktikordninger for at give unge adgang til arbejdsmarkedet.
 • Støtte til at hjælpe unge ind i et formelt ansættelsesforhold – mange unge arbejder uden eller for minimal løn i den uformelle sektor
 • Innovation inden for forskellige brancher med henblik på at skabe flere og bedre arbejdspladser.
 • Research og erfaringsudveksling for at dokumentere, dele og udvikle de bedste metoder til at få unge i job.
 • Advocacy for at øge bevidstheden blandt arbejdsgivere og regeringer om vigtigheden af at forbedre de økonomiske rettigheder og muligheder for unge.

”Vi skal bekæmpe den håbløshed, som øger risikoen for uro og skaber splittelse i samfundet. Vi skal bakke op om de unges indsats for at skabe en fremtid for sig selv i deres hjemlande og støtte deres arbejde for en fredelig og demokratisk udvikling i regionen,” siger Martin Østergaard.

Oxfam IBIS’ projekter fokuserer særligt på at opfylde DAPPs formål om at fremme vækst, beskæftigelse og demokratisk udvikling. Projektet indeholder desuden elementer, der bidrager til andre af DAPPs mål om at styrke rettigheder, ligestilling og frie medier. Oxfam IBIS arbejder tæt sammen med det lokale civilsamfund, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og offentlige myndigheder.

Samarbejdspartnere i MENA-regionen

 • Egypten: Alwan Wa Awtar, El Rehla, Rise Up, Center for Entrepreneurship og AUC Venture Lab ved American University in Cairo, Innoventures, The Egypt Network for Integrated Development (ENID), Nahdet El Mahrousa.
 • Jordan: INJAZ, King Hussein Foundation, The Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD), Leaders of Tomorrow, Phenix Centre for Economic and Informatics Studies, I-Dare
 • Marokko: Casal dels Infants, Amal el Mansour, Enactus Maroc, Association Tazghart and Reem Moubadarat
 • Tunesien: FIDEL Ghabes, Association Féminine pour la Protection de la Famille (AFPF), Shanti Tunis, CONECT, IACE, The Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES)

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS er den danske del af den verdensomspændende NGO, Oxfam International. Oxfam er særdeles veletableret i både Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan, hvor man i næsten 50 år har arbejdet med nødhjælp, rettigheder og uddannelse og beskæftigelse for unge.

Der er desuden mange lighedspunkter mellem arbejdet i Jordan, Egypten, Marokko og Tunesien og dét, Oxfam IBIS laver for og med unge andre steder i verden. Unge er nemlig mange steder en udsat og ekskluderet gruppe. Deres rettigheder er under pres, fattigdommen er stor, og det er svært for dem at få job.