Cross Cultures Project Association (CCPA)

CCPA har 20 års erfaring med brug af sport og leg som redskaber i arbejdet for fred og forsoning i nogle af verdens mest udfordrede lande.

Cross Cultures Project Association (CCPA) er en non-profit NGO, der med sport som redskab arbejder for fred og forsoning på tværs af de interne konflikter, som præger samfund over hele verden. Det er konflikter om køn, religion, kultur, socioøkonomisk ulighed samt borgerkrige. Specifikt for MENA-regionen har CCPA et erklæret mål om at bidrage til civilsamfundsinddragelse, tværsektorielt samarbejde, fredelig sameksistens og styrket modstandskraft blandt de unge, særligt de unge kvinder. Med støtte fra DAPP har CCPA i dag samarbejder i Jordan, Tunesien og Marokko. Siden 2005 har CCPA haft projekter i MENA-regionen, og har derfor en bred vifte af erfaringer at trække på i det nye DAPP-samarbejde.

CCPA har en struktur, hvor lokale unge kvinder og mænd uddannes til at være ledere og instruktører på de såkaldte Open Fun Football Schools (OFFS). Fodboldskolerne har legen i fokus. Formålet er ikke konkurrenceprægede turneringer, men derimod det samvær og den glæde, som fodboldspillet skaber for både deltagere og trænere. Det er sport for all. Med opfyldelse af minimumskravet, at mindst 40% af de deltagende børn på fodboldskolerne skal være piger, er CCPA med til at understøtte et af DAPP’s hovedformål omkring fremme af ligestilling i MENA-regionen.

Et andet væsentligt fokuspunkt for CCPA’s arbejde i MENA er tværsektorielt samarbejde. Til dette arbejder CCPA med en model, som er inspireret af det danske SSP-samarbejde. Sport+School+Police, som modellen oversættes til, har en målsætning om at skabe en governancestruktur, hvor relevante myndigheder mødes mindst en gang om måneden for at diskutere problemer i lokalsamfundet, og hvordan de i fællesskab kan skabe et system til at afhjælpe dem.

Derudover skabes der med SSP-programmerne en konkret ramme, hvor lokale myndigheder, politi, sportsklubber, skoler og forældre samarbejder om organisering og afholdelse af Open Fun Football Schools og de såkaldte HUB24 sportsfestivaler. HUB24 er en 24-timers sportsfestival, som kører non-stop i et døgn med forskellige sportslige aktiviteter med støtte fra frivillige i lokalbefolkning og kommunale tilskud. Med godt tyve års erfaringer fra fodboldskoler og sportsfestivaler i hele verden er der ingen tvivl hos CCPA om, at lokalsamfundet er nøglen til bæredygtige projekter. Når de lokale børn oplever, at fodboldtrænerne består af både deres skolelærere, fodboldtrænere og politibetjente, mænd såvel som kvinder, skabes der et vindue af muligheder for at bryde med samfundsskel og fordomme samfundsgrupperne imellem.

Projekterne starter med et fælles ungdomslederseminar for unge fra hele regionen, som sikrer et fælles udgangspunkt på tværs af landene. Herefter tager ungdomslederne hjem til hver deres land, hvor de afholder trænerseminarer for lokale unge frivillige, der bliver trænere på CCPA OFFS og HUB24. Trænerne uddanner efterfølgende assistenttrænere, som bistår dem i deres arbejde. På denne måde bliver projektstrukturen gradvist udliciteret til lokalsamfundene, som på frivillig basis kører projekterne videre uden videre indblanding fra CCPA’s administration. Denne frivilligbaserede struktur er afgørende for CCPA’s projekter, for når lokalbefolkningen føler ejerskab over projekterne, styrkes det langsigtede potentiale, som får dem til at køre selvstændigt i landene.

CCPA på sociale medier
Facebook: Cross Cultures
Instagram: crosscultures
LinkedIn: Cross Cultures Project Association (CCPA)
Hjemmeside: www.ccpa.eu

Samarbejdspartnere i MENA
Marokko: Fédération Royale Marocaine du Sport pour Tous
Tunesien: Fédération Tunisienne du Sport pour Tous
Jordan: Jordan Football Association