“Det er skønt, at underviseren vil høre vores synspunkter”

Jordanske universitetsstuderende fik en ny tilgang til akademisk undervisning med Danish Jordanian University Cooperation under et fagligt forløb i Danmark og Jordan.

Udfordrer man sin professors synspunkter på universitet i Jordan, bliver det sjældent hilst velkomment.

Ala’a Ihkmaes, kandidatstuderende på University of Jordan (UJ) har oplevet, at kritiske spørgsmål har

Jeg var meget glad for den frihed, vi havde til at diskutere og indgå i dialog under forelæsningerne. Det er en frihed som ikke findes i Jordan Ala’a Ihkmaes, kandidatstuderende på University of Jordan

påvirket hendes karakterer negativt. Så da hun og 11 andre jordanske studerende fra UJ fandt ud af, at underviserne på faget Mediterranean Perspectives opfordrede til dialog med de studerende, blev hun lettet.

”Jeg var meget glad for den frihed, vi havde til at diskutere og indgå i dialog under forelæsningerne. Det er en frihed som ikke findes i Jordan,” siger hun.

Faget Mediterranean Perspectives er udbudt af DJUCO Partnerskabet (Danish Jordanian University Cooperation), som siden 2009 har tilbudt jordanske universitetsstuderende meritgivende fag, som del af projektets målsætning om at styrke det akademiske arbejde i Jordan.

I løbet af faget, hvor forelæsninger bliver afholdt i Jordan og Danmark, bliver de studerende introduceret til den nyeste internationale forskning og opfordret til at diskutere de forskellige emner i undervisningen og får adgang til international faglitteratur, som normalt ikke er frit tilgængelig.

På besøg i Danmark

Som del af faget tilbragte de jordanske studerende 14 dage i Danmark, hvor de deltog i forelæsninger på Syddansk Universitet og fik en mulighed for at opleve Danmark.

Ala’a Ihkmaes havde inden besøget store forventninger til det danske uddannelsessystem.

Fakta om DJUCO Partnerskab

DJUCO Partnerskabet (Danish Jordanian University Cooperation) er finansieret af Udenrigsministeriet og Syddansk universitet og arbejder for at styrke det akademiske samarbejde mellem Danmark og Jordan gennem konferencer, forskningssamarbejde, undervisning og studenteraktiviteter.

Læs mere om DJUCO på hjemmesiden, Facebook & Twitter

“Jeg havde virkelig glædet mig til turen, og jeg blev bestemt ikke skuffet. Lektor Peter Seeberg var meget interesseret i hele situationen i Middelhavsregionen og i internationale relationer. Det smitter, og du føler dig engageret, når han er engageret,” siger hun.

De første 11 dage af turen foregik i Odense med forelæsninger på Syddansk Universitet og en ekskursion til Nyborg Gymnasium, hvor de studerende mødtes med danske gymnasieelever og diskuterede, hvordan det er at være ung i Danmark og i Jordan.

De sidste tre dage var de studerende i København på besøg i Folketinget, til et seminar om situationen i Jordan efter det arabiske forår og til møde med fagforeningen 3F og Dansk Industri (DI). Sidstnævnte fandt de fleste særligt intressant, da de fik mulighed for at møde begge det danske arbejdsmarkeds parter.

“Vi fik set tingene fra et europæisk perspektiv, og ikke bare fra det arabiske. Det var ikke en mere positiv eller negativ måde at se tingene på, men det var en ny og anderledes måde. For eksempel har jeg altid undret mig over, hvorfor Europa ikke tog imod flere immigranter, når de mangler arbejdskraft. At se tingene fra alle sider hjalp med at danne et større billede af hele situationen,” siger Sajeda Ibrahim Al-Zubi tilbage på University of Jordan, hvor de fire sidste forelæsninger blev afholdt.

Nye eksamensformer og fremtidige akademiske aktiviteter

Efter hjemkomst skulle de studerende i gang med at forberede sig til eksamen, hvor de først skal skrive en synopsis efter eget valg og efterfølgende fremlægge og forsvare synopsen til en mundtlig eksamen. Denne form for eksamen, hvor de studerende bruger deres viden til at analysere et valgfrit emne var helt nyt for de studerende.

”Jeg tror ikke, jeg har lavet en synopsis før,” fortæller Rimaz Abu Zeyad, som mener, at synopsen er en bedre eksamensform, end den de er vant i Jordan.

”Når du researcher på et emne og begynder at skrive fra en selvvalgt vinkel og diskutere ud fra artikler, du også selv har valgt, husker du det bedre. Det er en virkelig god måde at opnå ny viden på,” siger hun og tilføjer, ligesom Ala’a Ihkmaes, “Det er også skønt, at underviseren vil høre vores synspunkter. På University of Jordan har vi begrænset muligheder for at udtrykke os, så det at have muligheden for at selv at vælge, hvad vores synopsis skal handle om, og frit at kunne sige vores personlige meninger er meget gavnligt”.

På besøg på Nyborg Gymnasium for at dele erfaringer med de danske gymnasieelever. Foto: DJUCO
På besøg på Nyborg Gymnasium for at dele erfaringer med de danske gymnasieelever. Foto: DJUCO

Med ønsket om at sikre kontinuitet og bæredygtighed i partnerskabet, vil de studerende efter eksamen blive tilbudt yderligere akademiske aktiviteter, herunder deltagelse i en international konference i april samt en Academic Camp, hvor de jordanske studerende skal mødes med danske og internationale studerende til en 24-timers studenterkonference med fokus på akademisk og interkulturel samarbejde. I løbet af konferencen vil de studerende arbejde sammen på tværs af nationalitet og i fællesskab udfærdige en præsentation, som de afslutningsvis skal fremlægge for ledende forskere og medstuderende.

Næste aktivitet er DJUCO’s årlige studietur Tour de Jordan. Ansøgningsfristen er den 10. februar 2015. Læs mere her

Kristian Holm og Stina Karlsson arbejder begge i DJUCO ved Syddansk Universitet

Gruppebillede af holdet af de danske og jordanske studerende inden afrejse. Foto: DJUCO
Gruppebillede af holdet af de danske og jordanske studerende inden afrejse. Foto: DJUCO