Civilsamfund advokerer for ændringer gennem FN-komitéer

Hvordan kan forskellige FN-mekanismer bruges i kampen mod tortur? Det var emnet, da DIGNITY afholdt træning for civilsamfundsorganisationer i Jordan. En af deltagerne var Fatimah Dabbas, som i 35 år har arbejdet for fremme af menneskerettigheder.

Efteråret er kommet til Amman, Jordan. Friske vinde puster til træernes gyldne blade. Solen står højt på den blå himmel. Så højt, at jeg ikke kan se Fatimah Dabbas’ skygge. Vi er gået udenfor i pausen sammen med de andre medlemmer af Jordanian Civil Alliance against Torture (JoCAT), som deltager i en træning organiseret af DIGNITY. Træningen omhandler mekanismer i FN-systemet, som er særligt relevante i arbejdet for at fremme menneskerettigheder og i kampen mod tortur.

Fatimah Dabbas har siden 2014 arbejdet for organisationen Jordanian Society for Human Rights (JSHR). Menneskerettigheder har hun dog arbejdet med i mere end 35 år. Hun fortæller, at det var personlige oplevelser, der oprindelig ledte hende ind i dette felt:

”I det samfund, jeg voksede op i, var der forskel på, hvad mænd og kvinde kunne. For eksempel blev mine brødre støttet i at forfølge en videregående uddannelse, mens jeg ikke kunne studere jura, fordi jeg så skulle rejse udenlands, og det var ikke socialt og kulturelt acceptabelt for en ung kvinde at rejse alene.”

Derfor startede Fatimah Dabbas med at læse socialvidenskab. Senere fik hun dog mulighed for at læse jura i Jordan. Da Fatimah Dabbas begyndte på sit første job som socialarbejder på skoler, så hun, hvordan andre unge kvinder også led under forskelsbehandling.

“Han blev ikke anholdt for at have gjort noget kriminelt, men afhørt fordi han havde været på stedet, hvor en forbrydelsen skete. Han sagde, at han ikke havde nogen relevante informationer. Mens han var tilbageholdt, kunne familien og hans advokat ikke få lov at se ham. Han blev tortureret i fire dage. Han døde,” Fatimah Dabbas.

Advokater står sammen i Omar El-Nasser-sagen

Fatimah Dabbas fortsætter med at give eksempler på overtrædelser af menneskerettigheder, som hun har oplevet helt tæt på:

”Som advokat har jeg mødt klienter, som tydeligvis har været udsat for tortur eller overgreb, men ikke tør fortælle om det.”

Klienterne frygter repressalier, hvis de fortæller om overgreb. Advokaterne selv kan også være bange for, hvad der sker, når de går ind i en sag. I en nylig tortursag står advokaterne dog sammen om at føre sagen og få de skyldige dømt. Det gør, at de føler sig stærkere. Fatima Dabbas opsummerer sagen, der drejer sig om den unge mand Omar El-Nasser:

”Han blev ikke anholdt for at have gjort noget kriminelt, men afhørt fordi han havde været på stedet, hvor en forbrydelsen skete. Han sagde, at han ikke havde nogen relevante informationer. Mens han var tilbageholdt, kunne familien og hans advokat ikke få lov at se ham. Han blev tortureret i fire dage. Han døde.”

Fatimah Dabbas og JSHR har været medlem af JoCAT fra begyndelsen. I JoCAT’s skyggerapport til FN’s Komité mod Tortur i 2015 blev sager om tortur og overgreb rapporteret. Rapporten kaldes en skyggerapport, fordi den giver supplerende oplysninger til rapporten indsendt af regeringen. Civilsamfundsorganisationers (CSO’ers) input er yderst vigtigt for komitéens arbejde. Fatimah Dabbas forklarer hvorfor:

”Skyggerapporter fra CSO’er og vores tilstedeværelse ved særlige møder med FN’s Komité mod Tortur, giver komitéen den nødvendige information til at stille regeringsdelegationen spørgsmål. ”

I FN’s Komité mod Torturs konkluderende rapport på 2015-reviewet af Jordan er Omar El-Naser-sagen en af de sager, der nævnes.

Opfølgende rapport til FN’s Komité mod Tortur

Pausen er slut, og vi går indenfor. I lokalet ligger deltagernes kladdehæfter med håndskrevne noter på arabisk. Vigtige pointer på engelsk er noteret på whiteboards af Elna Søndergaard, juridisk rådgiver hos DIGNITY. Midt i lokalet er en sort søjle dekoreret med signerede udsagn i farvet kridt. De var der, før træningen startede, men passer alligevel godt til diskussionerne, som bliver ført på engelsk og arabisk gennem simultan oversættelse: “Freedom” har en for eksempel skrevet; “Activist” har en anden skrevet.

På baggrund af Elna Søndergaards præsentation, lægges der nu op til en diskussion af, hvordan JoCAT strategisk går til interaktionen med FN’s komitéer og specialrapportører, så man ikke spilder ressourcer: Hvilke mekanismer i FN vil alliancen i den kommende periode prioritere interaktion med? Hvilke specifikke problemer vil man fokusere på og hvordan?

DIGNITY´s antitorturprogram i Jordan gennemføres som et samarbejde med lokale partnere, hvor statslige institutioner, CSO´er og grupper af professionelle med forskellige midler og strategier arbejder for at bekæmpe tortur. Programmet hedder KARAMA og er finansieret af Udenrigsministeriet i Danmark gennem det Det Arabiske Initiativ.

Det er efterår i Amman, men vinteren nærmer sig med hastige skridt og dermed vigtige deadlines. Både Jordans regering og CSO’er opfordres til at indsende opfølgende rapporter på 2015-reviewet af Jordan til FN’s Komité mod Tortur. Regeringens deadline er 9. december 2016. Civilsamfundsorganisationerne har indtil begyndelsen af marts 2017. Træningen i dag er et springbræt til den kommende rapportskrivning, afslutter Fatima Dabbas:
”Før vi skrev vores rapport til FN’s Komité mod Tortur i 2015, fik vi også træning af DIGNITY. Træningen i dag giver os endnu mere specialiseret viden og kompetencer til at kunne skrive en opfølgende rapport.”

Læs mere om FN’s Komité mod Torturs seneste review af Jordan her.