Corona har skabt grobund for alternative indsatser under DAPP

Konsekvenserne af Corona-krisen kommer til at kunne mærkes i alle aspekter af DAPPs fokusområder. Dog har vores partnere gennem de seneste måneder også oplevet en opblomstring i nyskabende initiativer og indsatser som alternativ til de eksisterende.

Mens flere af DAPPs fokuslande netop nu er i gang med at åbne op efter flere måneders omfattende nedlukninger som følge af Corona-krisen, begynder både effekter og konsekvenser af pandemien så småt at vise sig.

Derfor har vi bedt vores danske partnere producere en række korte videoer, hvori de fortæller om deres indsats under krisen i samarbejde med deres lokale partnere og om, hvilken betydning den indtil videre har haft.

Mange af vores partnere har oplevet, hvordan de benspænd Corona-krisen har medført, har vist sig at indeholde uventet potentiale i form af alternative arbejdsmetoder og en opblomstring af nye samarbejdsformer på tværs af civilsamfund og myndigheder.

Så selv om alle vores partnere i både Danmark og MENA venter længselsfuldt på at kunne genoptage deres vanlige, fysiske aktiviteter, er der ingen tvivl om, at Corona-krisen har givet liv til nye og alternative aktiviteter, der kommer til at præge fremtiden.

 

OXFAM IBIS 

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/684797702090244/

 

GAME 

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/170832777639847/

 

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/757360405034617/

 

CCPA

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/241856483708165/

 

KVINFO

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/2445738295529569/

 

MS Action Aid

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/659110448002253/

 

DUF

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/2794942573950253/

 

Dansk Industri 

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/2503135139998225/

Danmission

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/676982219821937/