Corona har skabt grobund for alternative indsatser under DAPP

Konsekvenserne af Corona-krisen kommer til at kunne mærkes i alle aspekter af DAPPs fokusområder. Dog har vores partnere gennem de seneste måneder også oplevet en opblomstring i nyskabende initiativer og indsatser som alternativ til de eksisterende.

Mens flere af DAPPs fokuslande netop nu er i gang med at åbne op efter flere måneders omfattende nedlukninger som følge af Corona-krisen, begynder både effekter og konsekvenser af pandemien så småt at vise sig.

Derfor har vi bedt vores danske partnere producere en række korte videoer, hvori de fortæller om deres indsats under krisen i samarbejde med deres lokale partnere og om, hvilken betydning den indtil videre har haft.

Mange af vores partnere har oplevet, hvordan de benspænd Corona-krisen har medført, har vist sig at indeholde uventet potentiale i form af alternative arbejdsmetoder og en opblomstring af nye samarbejdsformer på tværs af civilsamfund og myndigheder.

Så selv om alle vores partnere i både Danmark og MENA venter længselsfuldt på at kunne genoptage deres vanlige, fysiske aktiviteter, er der ingen tvivl om, at Corona-krisen har givet liv til nye og alternative aktiviteter, der kommer til at præge fremtiden.

 

OXFAM IBIS 

Oxfams respons på Corona-krisen

STØTTE TIL UNGE I MENA UNDER CORONA-KRISE✔️💡🙌Overalt i verden har Corona-krisen sat en bremseklods for økonomisk vækst og skabt et boom i antallet af arbejdsløse.Vores partner Oxfam IBIS arbejder med at støtte unge mennesker i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan til at komme i job og deltage aktivt i samfundet.Derfor er deres arbejde lige nu vigtigere end nogensinde, og i alle fire lande har Oxfam IBIS sammen med lokale partnere taget alternative arbejdsmetoder i brug for at hjælpe de unge bedst muligt gennem krisen. Se Lene Ingvartsen fra Oxfam IBIS fortælle om, hvilke initiativer, der netop nu er i gang her👇👇

Posted by Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram on Monday, May 11, 2020

 

GAME 

GAME video – indsatsen under Corona

UNGE PLAYMAKERE MØDES I VIRTUELLE CAMPS⛹️‍♀️⚽️🇯🇴"I Jordan har Covid19 tvunget os til at tænke anderledes." Sådan siger Marianne Hjort fra vores partner GAME, der arbejder med unge-ledet gadeidræt i både Danmark og MENA.I videoen herunder kan du høre, hvordan det er lykkedes GAME at holde gang i sine aktiviteter i Jordan ved at flytte fællesskabet for unge playmakere fra gaden over på nettet👇👇

Posted by Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram on Thursday, May 14, 2020

 

TOBIAS FORTÆLLER OM SPEJDERINDSATSEN I TUNESIEN

SPEJDERE I TUSINDVIS HOLDER TUNESIEN KØRENDE🇹🇳🙌I Tunesien har landets 10.000 spejdere siden Corona-pandemien brød ud, spillet en central rolle i at holde samfundet kørende trods nedlukning og udgangsforbud.De har afsprittet gaderum, sendt nødhjælp ud og spredt information til borgerne.Se Tobias fra vores partner KFUM-Spejderne i Danmark fortælle om den seje spejderindsats i videoen her👇📽

Posted by Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram on Friday, May 15, 2020

 

CCPA

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/241856483708165/

 

KVINFO

Corona og ligestillingindsatsen under DAPP

CORONA-KRISEN UNDERSTREGER VÆRDIEN AF LIGESTILLING💪💪🏳️‍🌈🚺De seneste måneders udgangsforbud og hjemmeisolation i flere arabiske lande har presset voldsudsatte kvinder og andre udsatte borgere. Derfor har DAPPs ligestillingspartnere i Marokko, Tunesien og Jordan taget politiske, digitale og kreative midler i brug for at sikre hjælp og støtte til sårbare befolkningsgrupper under Corona-krisen.Se Lene Steffen fra Kvinfo fortælle om den række af seje initiativer som kvinde- og ligestillingsorganisationer i de tre lande har iværksat👇👇KvinderådetDannerLGBT+ DanmarkSex og Samfund

Posted by Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram on Wednesday, May 27, 2020

 

MS Action Aid

Olga Ege om MS Action Aids indsats i Jordan under Corona

UNGE JORDANERE TIL CIVIL KAMP MOD CORONA🙏🇯🇴Verden over har Corona-krisen haft store negative konsekvenser for unge mennesker.I Jordan har vores partner Mellemfolkeligt Samvirke, der blandt andet træner landets unge til at engagere sig i politisk deltagelse, dog også oplevet, hvordan de unge har brugt de redskaber, de har fået gennem træningen til at igangsætte initiaver under Corona-krisen.Det gælder blandt andet en gruppe unge i byen Azraq, der har indledt et samarbejde med kommunen om uddeling af hånsprit til alle områdets skoler.Se Olga Ege fra MS Action Aid fortælle mere om de unge jordaneres indsats her👇👇

Posted by Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram on Thursday, May 28, 2020

 

DUF

Lea Lybecker om dialogambassadører og Corona

I KRISETIDER SOM DENNE ER DIALOGEN SÆRLIGT VIGTIG🤝💬På tværs af landegrænser har unge, frivillige dialogambassadører fra Danmark, Jordan, Egypten og Tunesien gennem de seneste måneder mødtes virtuelt flere gange.Gennem workshops og træninger har de her fået luften tanker og bekymringer om den globale krise Coronapandemien har båret med sig.Dialogambassadørerne arbejder for fællesskab og sammenhold på kryds og tværs af etniske, religiøse og politiske skillelinjer, og som Lea Lybecker fra vores partner DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd siger:"Selv om vi skal holde afstand, er det vigtigt, at vi står sammen."Se videoen med hende her👇👇

Posted by Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram on Thursday, May 28, 2020

 

Dansk Industri 

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/2503135139998225/

Danmission

https://www.facebook.com/135454536637413/videos/676982219821937/