DAI nyhedsbrev 2.0 på vej – nu med arabisk version

Christian Friis Bach. Foto: Bjarke Ørsted

Journalist Nidal Abu Arif er pr. 1. januar 2013 ansat som redaktør til at udvikle den arabiske version af Nyhedsbrevet, der går i luften sammen med en ny tosproget DAI-hjemmeside i foråret 2013.

”Det Arabiske Initiativ er et vigtigt redskab i Danmarks samarbejde med den arabiske verden.

Men i lang tid har de arabiske partnere ikke haft adgang til den større helhed, de hver især er en del af. Med videreudviklingen af Nyhedsbrevets funktion og hjemmeside leverer vi et værktøj, der kan give øget synlighed og forhåbentlig øget samarbejde. Jeg er sikker på, det vil styrke det Arabiske Initiativ”, siger udviklingsminister Christian Friis Bach til Nyhedsbrevet.

I første omgang er der tale om et pilotprojekt, og formålet er at styrke netværket mellem de danske og arabiske DAI partnere på tværs af de eksisterende partnerskaber.

En større synlighed af – og viden om – Det Arabiske Initiativ blandt DAI partnere, medier og andre interesserede i den arabiske region vil ligeledes styrkegrundlaget for dialogen og muligheden for at finde nye partnere. Pilotprojektet foregår i tæt samarbejde med Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, som vil spille en nøglerolle i forbindelse med at nå det arabiske publikum.

Med videreudviklingen af Nyhedsbrevets funktion og hjemmeside leverer vi et værktøj, der kan give øget synlighed og forhåbentlig øget samarbejde. Jeg er sikker på, at det vil styrke Det Arabiske Initiativ.CHRISTIAN FRIIS BACH, UDVIKLINGSMINISTER

I Udenrigsministeriet er der med den nye strategiske udmelding og dertil hørende betingelser for at blive DAI Partnerskabs organisation lagt stor vægt på formidlingen af DAI partnernes arbejde i Danmark og den arabiske region. Endemålet er et styrket partnernetværk, der i sidste ende kan styrke dialogen mellem Danmark og den arabiske verden

Nyhedsbrevets formål er at formidle alle de væsentlige historier, der kommer ud af partnerskabsprogrammerne mellem Danmark og den arabiske region- så vi håber meget, at I vil bidrage med input til kalenderen, gode ideer og oversigter over jeres kommende aktiviteter – også i regionen!

Vi vil i den nærmeste fremtid invitere til et seminar, hvor vi vil orientere om planerne for videreudviklingen af Nyhedsbrevet og høre jeres ønsker og behov. Inden da vil vi her opfordre jer alle til at deltage i en brugerundersøgelse af jer – Nyhedsbrevets modtagere – og jeres brug af det hidtidige Nyhedsbrev samt hjemmesiden.

Her får I også lejlighed til at komme med input og idéer til forbedring. Linket til undersøgelsen fremsendes i begyndelsen af februar. Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at alle besvarer online-spørgeskemaet, som ikke bør tage mere end fem minutter at udfylde. Forbedringen er til for jeres skyld – gør endelig brug af det!

Kort om Nidal Abu Arif:

Nidal har de sidste syv år navigeret i krydsfeltet mellem dansk-arabisk kultur og sprog, hvor han bl.a. har arbejdet som korrespondent for adskillige arabiske medier, udgivet den første arabisksprogede danske netavis, Akhbar.dk, og den trykte månedsavis Akhbar al Danmark, derudover har han deltaget i et væld af dialogmøder og ungdomsseminarer i Danmark med fokus på Mellemøsten og araberne herhjemme.

Han har desuden været konsulent på forskellige projekter for Udenrigsministeriet herunder Det Arabiske Initiativ. Nidal er en kapacitet indenfor sit felt, og mange af jer har sikkert allerede stiftet bekendtskab med ham. Han og kollegaen Camilla Wass vil stå for udviklingen af det nye Nyhedsbrev og hjemmeside.

Som en del af forarbejdet til udviklingen af den arabiske version af nyhedsbrevet og hjemmesiden vil Nidal meget gerne høre mere om jeres arbejde og projekter under Det Arabiske Initiativ. Han ser frem til at møde jer og jeres samarbejdspartnere i den nærmeste fremtid for at høre mere om jeres ideer og ønsker til den kommende udgave af nyhedsbrevet.

Nidal kan hjælpe DAI partnerne med:

  • At kommunikere jeres projekter og succeshistorier til den arabiske verden via den nye hjemmeside og det arabiske nyhedsbrev og i samspil med DEDI vil udvalgte historier blive forsøgt viderebragt til et større publikum i regionen.
  • At videreformidle jeres aktiviteter under Det Arabiske Initiativ på hjemmesiden på arabisk.
  • At rådgive jer og jeres partnere i regionen med at viderebringe historien om jeres aktiviteter i lokale medier i regionen samt hjælpe med mediekontakten, hvis der er brug for det.

Hvad kan I hjælpe Nidal med:

  • At opdatere ham løbende om jeres projekter og aktiviteter – meget gerne i god tid før de finder sted!
  • At sætte ham i kontakt med jeres gode samarbejdspartnere i MENA-regionen, så han kan gøre dem opmærksomme på dette nye vindue til DAI.
  • At huske at tage billeder af jeres projektaktiviteter, og dele dem med os til brug på hjemmesiden.
  • Det vil også være en stor hjælp, hvis I kan sende en oversigt over jeres forventede aktiviteter i 2013.
  • At afsætte en time i jeres kalender til et intro-møde, hvor I med Nidal kan drøfte de specifikke formidlingsmuligheder, der ligger i jeres aktiviteter – uge 8, 9 0g 10 vil passe bedst.