Netværk af erhvervsorganisationer

Dansk Industri (DI) har igangsat et omfattende netværk af ledende erhvervsorganisationer i 15 lande i regionen.

Dansk Industri (DI) har indenfor rammerne Partnerskab for Dialog og Reform (tidl. Det Arabiske Initiativ) igangsat et omfattende netværk af ledende erhvervsorganisationer i 15 lande i regionen.

Den overordnede ambition med projektet er at styrke tilliden og den gensidige forståelse mellem Danmark og den arabiske verden samt øge de deltagende erhvervsorganisationers fortalervirksomhed og arbejde med lokale, regionale og internationale reformprocesser.

Derudover er forventningen, at netværket gennem en opkvalificering af erhvervsorganisationernes kapacitet i regionen vil styrke civilsamfundets rolle i politikudviklingen generelt og mere specifikt i den økonomiske reformpolitik samt øge den nationale og regionale videns- og erfaringsudveksling.

For danske virksomheder er regionen kommercielt interessant, men det er også en meget kompleks region at drive forretning i….netværket (vil) således gavne Danmark og danske virksomheders position i regionen. DANSK INDUSTRI

Det konkrete formål at styrke den private sektors ”stemme” nationalt og ikke mindst regionalt via aktivitets baserede konferencer, arbejdsgruppe-møder, workshops og indsamling af ny viden, hvor medarbejdere fra de deltagende erhvervsorganisationer analyserer og udarbejder en række fælles positionspapirer og fortalerkampagner, som efterfølgende rulles ud i de enkelte lande og regionalt.

Netværket er efterspørgselsdrevet, og aktiviteterne afspejler initiativer, der er fremsat og ”ejet” af de deltagende organisationer, for at sikre mest mulig politisk resonans i arbejdet med at fremme forskellige reformprocesser.

For danske virksomheder er regionen kommercielt interessant, men også en meget kompleks region at drive forretning i. I takt med at dansk erhvervsliv i stadig stigende grad outsourcer deres produktion og afsætter deres varer og serviceydelser internationalt, vil netværket således gavne Danmark og danske virksomheders position i regionen.

Projektet vil også styrke DI’s evne til at hjælpe virksomheder med at udbygge markedsandele og bane vejen for større handelspolitisk engagement, herunder flere delegationsbesøg, eksportfremstød mv.

Derudover vil netværket styrke den dansk-arabiske dialog og tillid og sikre Danmark og DI en allieret i arbejdet med at fremme stabile rammebetingelser for erhvervslivet i regionen.

Netværket blev sat i søen ved en opstartskonference i Bruxelles i september 2010 hvor administrerende direktører og bestyrelsesmedlemmer fra de deltagende organisationer over 2 dage diskuterede forskellige indsatsområder og arbejdsplan for netværket det første år.

I november i år blev der afholdt de første arbejdsgruppemøder i Casablanca, Marokko, hvor der på mere teknisk niveau blev analyseret og udarbejdet handleplaner for udarbejdelsen af positionspapirer og lobby kampagner indenfor handelsbarrierer i den inter arabiske handel under Great Arab Free Trade Agreement (GAFTA) og identificeret forskellige indsatser indenfor fødevareområdet der skulle opgraderes for at øge fødevarekvaliteten og dermed adgangen til det europæiske marked. Netværket løber frem til 2012.