Dansk-arabisk netværk bekæmper ekstremisme på sociale medier

Radikalisering, sociale medier og women empowerment var i fokus, da Danmission og DAPP bragte 20 unge fra Danmark og Mellemøsten sammen i Beirut. Målet er at udvikle virtuelle redskaber, der skal styrke kvinders kamp mod radikalisering og voldelig ekstremisme.

Lyden af stole, der rykkes rundt, fylder rummet. 20 unge kvinder og mænd strømmer ud i de arbejdsgrupper, som de for få sekunder siden er blevet tildelt. Notesblokke og kuglepenne medbringes. Enkelte løber for at få den bedste placering i hotellets reception, før de andre grupper får samme idé. Der er ingen tid at spilde. Papirer i plakatstørrelse uddeles og fyldes med grafer, ord og tegninger med farverige streger. Hver og én udstråler mod, energi og interesse, mens de ivrigt diskuterer, hvilke ord der skal bruges strategisk i en social media-kampagne mod radikalisering og voldelig ekstremisme.

Vi er på seminar i Beirut med Danmission og deres libanesisk-syriske partner FDCD, som sammen står bag projektet “Empowering Women Countering Extremism” (EWCE), der er finansieret under det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram DAPP. Trods navnet består deltagergruppen af både mænd og kvinder fra henholdsvis Danmark, Egypten, Irak, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien og Tunesien. De er en blandet flok hvad angår religion og fag; de er aktivister og ildsjæle, konsulenter, studerende, undervisere og NGO-ansatte med erfaring med sociale medier, dialog- og rettighedsarbejde. Fælles for dem er, at de brænder for at være med til at modarbejde radikalisering og voldelig ekstremisme. Og at de, anderledes fra mange mediers fremstilling, tror på, at religion er en del af løsningen og ikke problemet. Dette seminar er det tredje og sidste, inden deltagerne for sidste gang rejser hjem for at fortsætte arbejdet i deres respektive hjemlande.

“Vi unge er fremtiden og vil være en aktiv og effektiv del af samfundet. Programmet giver mig redskaber til at gøre netop det.” Yamana Zedan, ungdomsaktivist”

De sociale medier giver unge en stemme

En af de energiske deltagere er 22-årige Yamana Zedan fra Damaskus i Syrien. Hun er ungdomsaktivist og arbejder til hverdag med digital markedsføring. Yamada Zedans mission er at hjælpe kvinder i sit lokalsamfund til at gribe ind overfor radikalisering, og hendes entusiasme er slet skjult, mens hun fortæller om sin motivation for at deltage i projektet: ”Vi unge er fremtiden og vil være en aktiv og effektiv del af samfundet. Programmet giver mig redskaber til at gøre netop det.”

For Yamana Zedan er EWCE-projektet en mulighed for at skabe et internationalt netværk af ligesindede ledere og for at få mere viden om, hvordan hun som kvinde kan handle, når hun oplever ekstremisme på sociale medier. Hun oplever, at de sociale medier giver hende en stemme: ”På internettet kan jeg fremme ideer, løse mange problemer eller skabe opmærksomhed om et emne – for eksempel ekstremisme.

EWCE-projektet handler netop om at udnytte de sociale mediers potentialer.

Strategisk og praktisk tilgang er nødvendigt

Dette seminar er det tredje og sidste, inden deltagerne for sidste gang rejser hjem for at fortsætte arbejdet i deres respektive hjemlande. Foto: EWCE
Dette seminar er det tredje og sidste, inden deltagerne for sidste gang rejser hjem for at fortsætte arbejdet i deres respektive hjemlande. Foto: Amalie Schultz Ehmsen

Kernen i EWCE-projektet er at klæde deltagerne på til at skabe og afvikle en målrettet og effektiv kampagne. Derfor byder programmet på workshops med undervisere og inspiratorer, der indholdsmæssigt spænder fra målgruppeanalyse og mediestrategi til ”kunsten at gå i dialog med en ekstremist”. På programmet er også Sven Hughes, der er konsulent i Global Influence – en britisk organisation, der blandt andet udtænker kampagner til bekæmpelse af voldelig ekstremisme.

Med Sven Hughes’ ord forgår der en verbal krig omkring os: ”I den verbale krig må man lære modstanderens sprog. For hvordan kan du bekæmpe ekstremisme, hvis du ikke ved, hvordan de kommunikerer?”

Han argumenterer for, at kan Daesh (det arabiske navn for ISIS, red.) udnytte de sociale medier til at fremme deres sag, så kan de samme metoder bruges til at modarbejde den. Det kræver dog grundig forberedelse, og han pointerer bl.a. nødvendigheden af at analysere sprogbrug, symboler og andre måder at udtrykke sig på på de sociale medier. Sammensætningen af nøje udvalgte nøgleord er ifølge Sven Hughes afgørende for, at deltagerne vil få succes med deres kampagner.

Vi øger vores tilstedeværelse i den digitale verden. Derfor må vi være lige så bevidste om vores digitale sikkerhed som den fysiske. For mit vedkommende er min sikkerhed førsteprioritet, hvilket også bør gælde for jer.”  Imad Bazzi, libanesiske journalist

For Meriem Ben Lamine, en tunesisk advokat med fokus på kønsrelateret vold, er netop Sven Hughes’ workshop særligt lærerig, fordi hun ofte mangler konkrete værktøjer at kunne give videre: ”Den verbale strategi, som Sven Hughes præsenterede for os, er meget brugbar. Her lærte vi på en praktisk måde at bruge de rette ord i vores kampagne til at modsvare ekstremisme.”

Assaad Zebian fra den libanesiske You Stink-bevægelse gæster også seminaret i Beirut for at fortælle om deres succesfulde kampagne. You Stink startede med at kritisere den libanesiske regering for ikke at finde optimale og længerevarende løsninger på skraldekrisen i 2015 og fik på meget kort tid stor opbakning. Den vigtigste læring er ifølge Assaad Zebian at stræbe efter at være en enhed med et unisont sprog. Hvis man er fragmenteret i mindre grupper, er det let at miste retning.

Digital sikkerhed i kampen mod ekstremisme

Det er en risikabel affære at modsvare ekstremister på de sociale medier. Man kan hurtigt blive offer for hackerangreb, og derfor er digital sikkerhed en del af programmet på seminaret.

”Vi øger vores tilstedeværelse i den digitale verden. Derfor må vi være lige så bevidste om vores digitale sikkerhed som den fysiske. For mit vedkommende er min sikkerhed førsteprioritet, hvilket også bør gælde for jer,” siger den libanesiske journalist Imad Bazzi.

På seminaret giver han bl.a. tips til, hvordan man hurtigt kan ændre sikkerhedsindstillinger på Facebook, Twitter og i mailsystemer. Flere af deltagerne overraskes over, hvor lidt de egentlig ved om digital sikkerhed.

Dansk-arabiske forbindelser styrkes

Ved seminarets afslutning er humøret højt, og glæden ved at modtage certifikater er tydelig hos deltagerne. Men der er også et strejf af vemodighed at spore. Der er ingen tvivl om, at de dansk-arabiske forbindelser er blevet styrket, og netop deres gode samarbejde har været essentielt for de resultater, de sammen har skabt.

 

Danmission og deres syrisk-libanesiske partner FDCD står bag projektet Empowering Women Countering Extremism (EWCE), der er en del af det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram DAPP. Projektet er et et-årigt pilotprojekt og består af tre seminarer i Beirut efterfulgt af nationale kampagner. Projektets 20 deltagere kommer fra Danmark, Egypten, Irak, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien og Tunesien og har forskellige religiøse og faglige baggrunde.

Følg med på Twitter og på Facebook

Følg Danmissions DAPP-aktiviteter i Mellemøsten på facebook (Danmission Middle East), på twitter (@danmissiondk) og på www.danmission.dk