Dansk-palæstinensisk samarbejde for børnehjemsbørn

Den palæstinensiske frivillige Riyad maler med Atea. Foto: DHIP

Danske og palæstinensiske frivillige samarbejdede med personale og børn på et børnehjem på Vestbredden om med enkle midler at skabe smukke og trygge fysiske rammer for 33 forældreløse piger og drenge.

En af de danske deltagere, Elsebet Mie Nielsen arbejder til daglig som børnehavepædagog i Sorø:

”Jeg glæder mig meget til det konkrete arbejde og til at drøfte med mine palæstinensiske kollegaer, hvordan man kan fremme børns læring. Og hvad man kan gøre for at give dem mod på at udtrykke sig kreativt.

Og så glæder jeg mig meget til at få et indblik i deres måde at arbejde på. Jeg er sikker på, at det bliver en oplevelse for livet”.

Den faglige dialog og det tværkulturelle samarbejde er ifølge DHIPs direktør, Nathalie Khankan, kernen i DHIPs vision:
”Det her er en helt anden måde at tale Palæstina og Mellemøsten på end den, vi er vant til i Danmark.

Ved at tage udgangspunkt i et fagligt samarbejde mellem danskere og palæstinensere kommer mødet og samtalen ned i øjenhøjde og skaber en fantastisk grobund for gensidig forståelse. Samtidig håber og tror vi på, at projektet vil hjælpe med at gøre hverdagen lidt bedre for de palæstinensiske børnehjemsbørn”.

De fysiske rammer for projektet er børnehjemmet Dar Al Iman Association for Care and Support of Orphans, som huser 33 piger og drenge mellem 2 og 15 år.

Børnehjemmet ligger i byen Qalqilya, en by med godt 40.000 indbyggere i den nordlige del af Vestbredden på grænsen til Israel. På længere sigt er det intentionen, at erfaringerne fra projektet skal anvendes til at forbedre forholdene på flere børnehjem på Vestbredden.

Projektet er finansieret af Børne- og Ungdomspædagogisk Landsforening (BUPL) og faciliteret af DHIP i samarbejde med den palæstinensiske organisation Tamer Institute for Community Education, som hvert år arrangerer en national læseuge den første uge af april.

Kort om det danske hus i Palæstina
Det Danske Hus i Palæstina (DHIP) blev officielt indviet i september 2010. DHIP vil bygge bro mellem palæstinensere og danskere med udgangspunkt i faglig udveksling og fagligt fællesskab. DHIP er en dansk politisk uafhængig NGO. Huset i Ramallah er under daglig ledelse af direktør Nathalie Khankan.