Danske elever fik jordanske syn på syrisk flygtningekrise

Der blev aflivet fordomme og myter blandt danske og jordanske unge, da jordanske universitetsstuderende besøgte 3.d fra Nyborg Gymnasium for at udveksle perspektiver på den syriske flygtningekrise.

Den gensidige interesse og nysgerrighed var stor, da jordanske universitetsstuderende og danske gymnasielever  mødtes på Nyborg Gymnasium for at diskutere flygtningesituationen i Jordan og Danmark.

Forud for jordanernes besøg havde 3.d. været igennem et længere undervisningsforløb om global sikkerhed og konflikt. Mødet med jordanerne tog derfor udgangspunkt i de udfordringer, som både Danmark og Jordan står overfor i forhold til at håndtere de flygtninge, som begge lande modtager primært fra Syrien. 

Det er helt andre perspektiver og en helt anden måde at se tingene på, end hvad vi er vant til. Jeg synes, vi lærer meget af det – og det gjorde de forhåbenlig også Viktor Malthe Svane, 3.d på Nyborg Gymnasium

Hjemme i Jordan beskæftiger flere af de jordanske studerende sig til dagligt med syriske flygtninge i Jordan, så for de danske studerende betød det en mulighed for at høre om jordanernes personlige erfaringer. Forhåbningen var, at dialogen mellem danskerne og jordanerne ville give alle mulighed for, ikke blot at lære noget om Jordan og Danmark, men også at spejle sig i de andres oplevelser og således få sat perspektiv på egne oplevelser og forståelser.

En udfordring på perspektiver

Den øvelse er humlen i Danish–Jordanian University Coorperation (DJUCO) og undervisningsforløbet Mediterranean Perspectives, der hvert år bliver udbudt til danske og europæiske studerende ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet samt til en gruppe af studerende ved University of Jordan. Kurset fokuserer på EUs relationer til Mellemøsten i et udenrigspolitisk perspektiv med undervisning i emner som sikkerhed, demokrati og menneskerettigheder. Som en del af undervisningsforløbet for de jordanske studerende tilbringer de også to uger i Danmark, hvor de modtager undervisning sammen med de danske og andre europæiske studerende. På denne måde er de studerende med deres forskellige baggrunde i stand til at bidrage med nye perspektiver til diskussionerne om relationerne mellem EU og Mellemøsten.

Denne dag på Nyborg Gymnasium var det så perspektiver på flygtningesituationen, der blev udvekslet nye syn på.  Indledningsvis gav de jordanske og danske studerende en kort præsentation af flygtningesituationen i deres hjemlande, hvorefter de fik mulighed for, i mindre grupper, at gå mere i detaljer og diskutere situationen ud fra flere vinkler. Det skulle hurtigt vise sig, at på trods af afstanden imellem de to lande, så afføder denne fælles problematik, som udspringer samme sted fra, en masse af de samme udfordringer i begge lande – omend det hurtigt blev klart for gymnasieeleverne, at omfanget af flygtningekrisen i Jordan er af en helt anden størrelsesorden end Danmark.

Der er 633.466 registrerede flygtninge i Jordan og dobbelt så mange uregistrede. Det efterlader et kæmpe pres på den jordanske økonomi, som ifølge UNHCR mangler 48% af det samlede budget i økonomiske støtte fra det internationale samfund for at kunne løfte opgaven. I Danmark har over 10.000 syriske borgere fået opholdstilladelse i 2015.

Men i begge lande findes der kritik af, hvordan ressourcer skal omfordeles på grund af flygtningene. I Jordan især i forhold til boliger, jobs og vandressourcer og i Danmark især i forhold til de velfærdsydelser, som man har ret til som flygtning.

“Jeg talte med en pige, som fortalte, hvordan Jordan tager imod flygtninge. Mange huses i flygtningelejrer, men nogle flytter også ind hos helt almindelige familie uden at kende dem. Mange har ingenting men giver alligevel en hel masse. Det gjorde et stort indtryk på mig,” fortalte Martin fra 3.d.

En anden virkelighed 

De diskuterede også det sikkerhedsmæssige aspekt ved flygtningekrisen, som også fylder meget i debatten i både Danmark og Jordan. I begge lande er der bekymring for, at ekstreme elementer som IS-tilhængere får fodfæste.

Et andet emne som både de danske og jordanske studerende var enige om at kritisere, var mediernes påvirkning af den brede befolknings opfattelser af flygtningesituationen. Mange af de danske studerende mente, at de danske medier var med til at tegne et overdrevet billede af situationen.

Jordanske Balqis Saleh Sharif Albsharat oplevede, at der var stor forskel på, hvordan situationen i Europa bliver fremstillet i jordanske medier og det, som hun hørte fra de danske studerende.

“At tale med danskerne var meget forskellig fra, hvad vi som jordanere hører gennem nyheder og ser på TV,” sagde hun.  

Jeg var i stand til at kaste lys over nogle ting, de ikke vidste, og jeg lærte også nogle ting ift., hvad der bliver gjort på det europæiske  og lokalte niveau Manar Filisteen Elabed, Jordan University

En ny måde at se tingene på

Det var tydeligt, at deltagerne ikke blot lærte om, hvordan flygtningesituationen tager sig ud i både Jordan og Danmark, men også at de gennem dialogen fik en bedre forståelse for, hvordan studerende i Jordan og Danmark anskuer alle udfordringerne.

Flere af de jordanske studerende udtrykte positiv overraskelse over den forståelse, som de syntes, de danske gymnasieelever udviste.

“Det er helt andre perspektiver og en helt anden måde at se tingene på, end hvad vi er vant til. Jeg synes, vi lærer meget af det – og det gjorde de forhåbenlig også”, sagde Viktor Malthe Svane, 3.d på Nyborg Gymnasium. Foto: Janne Louise Andersen

”Jeg kunne godt lide, hvordan de adresserede flygtningekrisen samt den grad af bevidsthed og menneskelighed, som de udviste,” sagde Samer Mohammad Suleiman Alshawabkeh. Hans medstuderende Manar Filisteen Elabed var enig.

“Det var rørende at se den omsorg, de udviste på dette område. De ser flygtningene som mennesker først. De er klar påvirket af mediernes fremstilling, men det er ikke så negativt, som man kunne frygte. Jeg var i stand til at kaste lys over nogle ting, de ikke vidste, og jeg lærte også nogle ting ift., hvad der bliver gjort på det europæiske  og lokalte niveau,” sagde hun.

Viktor Malthe Svane håber, det ikke er sidste gang, at de får besøg fra Mellemøsten på gymnasiet.

“Jeg synes, det er spændende. Det er helt andre perspektiver og en helt anden måde at se tingene på, end hvad vi er vant til. Jeg synes, vi lærer meget af det – og det gjorde de forhåbenlig også”.