Danske pladespillere i dialog om Mellemøstens fremtid

Fra Turntables in the Camps
Fra Turntables in the Camps

Washington University i St Louis dannede fra den 11. til den 15. april rammen om konferencen Universal Beatz med fokus på musikalsk aktivisme og udveksling mellem Hip Hop kunstnere med forbindelse til Mellemøsten.

Til lejligheden var der inviteret kunstnere af forskellig religiøs baggrund med tilknytning til regionen i håb om, at musikken kunne hjælpe til at skabe dialog og bygge bro.

Som ansvarlig for det danske projekt ”Turntables in the Camps” (TiC) , der støttet af PDR etablerer skoler for dj’ing og elektronisk musik i flygtningelejre i Libanon, Jordan og Syrien, havde universitetet inviteret mig til at tale på panelet: Alternative Forms of Activism in the Middle East and North Africa.

Min præsentation var en førstehåndsberetning om de mangeartede udfordringer forbundet med implementeringen af mit projekt i palæstinensiske flygtningelejre samt en diskussion af berettigelsen af musikalske projekter i områder præget af stor fattigdom og ringe fremtidsperspektiver.

Turntables in the Camps har gennem halvandet år gennemført 10 workshops for mere end 300 unge og har oprettet tre permanente dj-skoler i Libanon og Jordan.

I de sidste to uger af april afholdtes desuden yderligere 6 workshops for 90 flygtningeunge af begge køn, mens oprettelsen af en ny dj-skole for palæstinensiske og irakiske flygtningeunge i Syrien blev udskudt til efteråret grundet de igangværende uroligheder.

På trods heraf er det vigtigt til stadighed at fokusere på hvilken forandring eller outcome, der kommer ud af kulturelle udviklingsprojekter som TiC, og hvorvidt man overhovedet kan måle abstrakte begreber som inklusion af flygtninge i en global ungdomskultur, skabelse af kreative rum, samt hvorvidt dette har indflydelse på konfliktforebyggelse.

Derfor var jeg meget tilfreds med, at min præsentation skabte en stor debat blandt de 150 fremmødte studerende om netop det mulige af musikalsk aktivisme i Mellemøsten samt hip hops rolle som interregionalt talerør i den seneste tids folkelige opstande i regionen.

De amerikanske studerende endte med at komme frem til de tre samme ovenstående spørgsmål som studerende ved Københavns Universitet stillede mig for nyligt i forbindelse med en præsentation af TiC på Sociologisk Institut.

På trods af det nærmest umulige i at give et fyldestgørende svar på disse, tillod jeg mig at understrege vigtigheden af at lytte og lære om Mellemøstens unges behov og ønsker før man buldrer frem med et skræddersyet program for kulturel udvikling og demokrati. Samtidigt fremhævede jeg, at det er muligt at kanalisere de unges håb for en bedre morgendag ind i kreative projekter for derved at skabe inklusion og et vindue til omverdenen.

Det giver muligvis ikke smør på brødet, men kreativitet på alle niveauer er nødvendigt for at håndtere de strukturelle forhindringer der tårner sig op.

Afslutningsvist understregede jeg ydermere vigtigheden i erkendelsen af, at de mellemøstlige unges interesser ikke er særligt forskellige fra unge i resten af verden, samt at kreative projekter udgør en unik platform for dialog og gensidig forståelse, hvis de fokuserer på interessefællesskaber.

Hvis Vesten ønsker at komme Mellemøstens unge i møde, er der derfor brug for at turde investere i nye kreative udviklingsprojekter samt at understøtte eksisterende kapaciteter på området på trods af det svært målbare outcome.

Af Martin Fernando Jakobsen, cand.scient.pol og grundlægger af Turntables in the Camps

Læs mere