Jordansk eksport skal finde nye markeder – Afrika kalder

Som følge af et DAI-støttet eksportseminar ønsker den jordanske regering at styrke eksportinstrumenterne og støtten til jordanske virksomheder for at sikre landet fortsat vækst.

Syrien og Irak har tidligere været de foretrukne eksportmarkeder for jordanske virksomheder. Tilsammen modtog de to lande 30 procent af den totale jordanske eksport, ifølge Dansk Industris jordanske partner, Jordan Chamber of Industry. Men siden maj har grænserne været lukkede, og den jordanske industri bløder nu som konsekvens heraf. Set i lyset af, at konflikterne ikke ser ud til at løses foreløbigt, arbejder industriorganisationen nu på at åbne sine virksomheders øjne for mulighederne på nye eksportmarkeder.  

Jordanske produkter kan sagtens konkurrere på afrikanske markeder med deres høje kvalitet og rimelige priser Adnan Abu Ragheb, bestyrelsesformand, Jordan Chamber of Industry

Muligheder på nye markeder

For at få motiveret jordanske virksomheder til at kigge efter nye markeder, arrangerede Jordan Chamber of Industry i samarbejde med Dansk Industri  i december seminaret ”Export to Africa”. Arrangementet var også støttet af  danske Maersk Line, som står for logistikken af omkring halvdelen af den jordanske eksport gennem Aqaba havn,og USAID, som styrer det omfattende ’Jordan Competitiveness Project’ med fokus på at styrke den jordanske konkurrencedygtighed. Det tiltrak mere end 200 deltagere, der alle gerne ville lære mere om mulighederne på de afrikanske markeder.

”På nuværende tidspunkt udgør jordansk eksport til Afrika kun 2,5 procent af den samlede internationale eksport, og der er derfor god mulighed for forbedring,” sagde direktøren for Jordan Chamber of Industry, Dr. Maher Al Mahrouq. Dette blev støttet af organisationens bestyrelsesformand, Adnan Abu Ragheb, som udtalte, at ”jordanske produkter sagtens kan konkurrere på afrikanske markeder med deres høje kvalitet og rimelige priser”.

En ny undersøgelse fra organisationen viser, at byggeindustrien, pharma og kosmetik har særligt stort potentiale på det afrikanske kontinent. Repræsentanter fra den private sektor efterlyste bedre samarbejde med regeringen for at styrke jordanske virksomheders muligheder for at øge deres eksport til Afrika og dermed sikre vækst til landet.

Opbakning fra regeringen

Med de stærke argumenter fra Jordan Chamber of Industry og med Maersk Lines solide og hurtige logistiske løsninger, lykkedes det på seminaret at vinde politisk opbakning til at forbedre og øge eksportordninger, som styrker Jordans eksport, især til Afrika. Både transportministeren, Ayman Hatahet, og Industri- og Handelsministeren, Maha Ali, deltog i panelet under hele seminaret og tilkendegav begge undervejs og efterfølgende, at mere skal gøres for at styrke jordanske virksomheder i at se på nye markeder syd for Sahara.

Som direkte konsekvens af seminaret blev det derfor blandt andet besluttet at arbejde for at åbne direkte flyruter mellem Jordan og flere afrikanske lande – deriblandt Etiopien – at åbne jordanske ambassader i afrikanske lande, og at organisere delegationer til afrikanske lande samt deltage i nationale messer, primært i Kenya, Tanzania og Etiopien.

Baggrund

Dansk Industri arbejder under det Arabiske Initiativ på at skabe vækst og beskæftigelse i Jordan gennem en styrkelse af den centrale industriorganisation i landet, Jordan Chamber of Industry. Ved at opbygge organisationens evne til politisk interessevaretagelse, er den på bedre vis i stand til  at arbejde for et forbedret erhvervsklima, der kommer både lokale og udenlandske virksomheder til gavn. Dansk Industri arbejder derudover på at styrke samhandlen mellem Danmark og Jordan og har siden 1. august 2015 haft en udstationeret medarbejder siddende i Amman ved Jordan Chamber of Industry.

Se arabisk presseomtale af eksportseminaret i Jordan Times , Al Rai Newspaper  og  ALGhad Newspaper