‘Der skal komme andet ud af Det Arabiske Initiativ end glade mennesker’

Fem dage i Mellemøsten med Folketingets Udenrigsudvalg har sat tanker i gang hos Jeppe Kofod (S). Under lynvisit i Jordan og Yemen har han fået et bredere kendskab til Det Arabiske Initiativ.

Ombudsmand, dialogcenter og støtte til parlamenter er alt sammen fint. Men vi skal helt ind i kernen af det, der skaber reformer – nemlig partidemokratiet – for at det virkelig batter, mener Jeppe Kofod (S), der som medlem af Folketingets Udenrigsudvalg netop har været en tur i Mellemøsten for at se nærmere på Det Arabiske Initiativ.

”Det er første gang, jeg har været i den del af den arabiske verden – og specielt i Yemen chokerede det mig, at undertrykkelsen af kvinder er så grel. Desuden slog det mig, at der i Mellemøsten i høj grad mangler en pluralistisk demokratikultur. I de fleste arabiske lande er der et autoritært styre – enten i form af et kongedømme eller en præsident, og alternativet til den siddende magt er oftest islamisterne.

Der mangler virkelig nogle partier, der vil andet end magten. Partier, der oprigtigt kæmper for demokratisering, uddannelse, menneskerettigheder og frihed for kvinderne,” siger han.

Vel tilbage på Christiansborg og med kalenderen fyldt op af de daglige udfordringer i dansk politik fortæller han videre: ”Jeg mødte bl.a. en repræsentant for oppositionen i Yemen – og hans eneste bud på, hvorfor han ville til magten var, at han ikke synes præsidenten gjorde det godt nok.

Jeg spurgte ham, hvad han selv ville lave om, og det kunne han ikke forklare. For mig var det symptomatisk. Denne politiske modenhed synes jeg der manglede flere steder, men det er nok noget de ikke rigtigt har haft tradition for i Mellemøsten,” siger han.

Demokratiet skal modnes

Sammen med resten af Udenrigsudvalgets delegation har Jeppe Kofod mødt en bred vifte af partnere under Det Arabiske Initiativ.

”Vi blev modtaget med åbne arme overalt, og man kunne mærke en stor vilje til samarbejde. Jeg synes det er fint, at vi laver ombudsmandsinstitutioner og støtter frie valg, parlamenter osv. – for rammerne skal være i orden. Men jeg synes godt, man kunne gøre mere i forhold til at modne demokratiet.

For eksempel er det en smuk tanke, at man har et dialogcenter i Jordan, hvor danske og jordanske unge kan møde hinanden. Men jeg vil gerne se, at sådan et initiativ støtter en reel strukturel ændring i samfundet – at der kommer andet ud af det, end nogle glade mennesker,” siger han.

Tør ikke bevæge sig ind i kernen

Glade unge mennesker er en fantastisk ting, skynder han sig at tilføje. Og dialogcentret i Amman (som drives af Mellemfolkeligt Samvirke) bakker han helt op om.

”Men det er som om Det Arabiske Initiativ ikke tør bevæge sig ind i kernen af det, der kan skabe reformer – nemlig partidemokratiet. Hvis man ikke gør det, så frygter jeg, at islamisterne – også dem, der ikke er demokratisk sindede – får for meget spillerum.

Det er den gamle frygt med, at hvis man bare reformerer og skaber rammerne, så kommer islamisterne til magten og afskaffer det hele igen. Hvis vi vil have tillid til, at demokratiseringsprocessen fører til ægte frihed, reformer og kvinderettigheder, så skal vi se på, hvordan vi kan være med til at skabe en robust partipolitisk struktur.”

Hvordan skulle man gøre det i praksis?

”Jeg synes, man burde udvide DAI med et program, der kigger på kapacitetsstøtte til politiske partier. Den danske stat skal ikke give direkte støtte til de politiske partier, det skal ske gennem NGO’erne.

På samme måde som det sker med Dansk Ungdoms Fællesråd i forhold til de ungdomspolitiske partier i Libanon. Men vi skal ind og have fat i moderpartierne.”

Hvem er det, du mener vi skal kapacitetsopbygge?

”Det er de sekulære partier. De er uorganiserede og mange af dem har ikke et ordentligt politisk program. De har brug for hjælp til hvordan man laver valgkampagner og i det hele taget til at udvikle moderne og robuste politiske partier.

Jeg kan se et kæmpe behov for, at Danmark hjælper til med at føde nogle ordentlige partier. Det mest naturlige er at lave nogle samarbejder med de partier, der minder om os.”

Man hvad så med islamisterne. Skal vi også kapacitetsopbygge dem – de er jo en del af den politiske virkelighed i Mellemøsten?

”Jeg synes det er fint at samarbejde med islamisterne hvis de baserer sig på demokratiske værdier. Men ofte er islamisterne dem, der er bedst organiserede, så de har ikke så stort et behov for en hjælpende hånd som de sekulære partier.”

Mener du, at Det Arabiske Initiativ er pengene værd?

”Ja. jeg synes DAI er et godt og rigtigt initiativ – og jeg vil meget gerne støtte en demokratiserings – og reformproces i den arabiske verden. Der er en sammenhæng mellem de forhold der er i den arabiske verden og så det at man kan producere folk der er klar til at sprænge sig selv i luften – og der er en masse ting, der spiller ind på vores liv i DK, så jeg mener det er rigtigt at bruge danske skattekroner på DAI.

Men det vil nok tage en eller flere generationer før samfundene i Mellemøsten får løst op for deres problemer. Men det var rart at mærke, at der er et enormt forandringspotentiale.”