Dialogkonference for religiøse ledere

Religionsfrihed, ytringsfrihed og menneskerettigheder vil sammen med teologiske drøftelser om etik og gudsbegrebet være omdrejningspunktet for en dobbeltkonference for religiøse ledere.

Den er planlagt til at finde sted i Libanon i oktober 2011 og i Danmark i april 2012. Bag konferencen står Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne med repræsentanter fra Muslimernes Fællesråd og Danske Kirkers Råd.

Læs mere