Dialogambassadører på arbejde i Egypten

DUFs 25 frivillige dialogambassadører fra Egypten, Jordan og Danmark er rejst til Egypten for at afholde tværkulturelle dialogworkshops for 700 unge i og omkring Alexandria og Cairo.

I april 2012 og februar 2013 engagerede ambassadørerne 500 unge jordanere og 800 unge danskere i dialog. Foruden de tværkulturelle workshops, der sigter mod at fremme forståelsen mellem unge i Danmark og Mellemøsten, afholder ambassadørerne workshops i deres respektive lande.

Herhjemme tilbyder de danske ambassadører workshops for internationalt projektaktive i DUFs medlemsorganisationer – og for andre Mellemøstengagerede.

I Jordan og Egypten afholder ambassadørerne workshops for at udbrede kendskabet til dialog som værdi og metode, samt for at fremme den gensidige forståelse mellem unge på tværs af politiske, religiøse og andre skillelinjer.

I sommeren 2012 publicerede DUF – i samarbejde med DUFs arabiske projektpartnere og Center for Konfliktløsning – Dialoghåndbogen, der samler Dialogambassadørprojektets dialogforståelse og metoder.

Bogen, der i første omgang udkom på dansk og engelsk, lanceres på arabisk i Cairo den 20. april.