Fra vred imam til dialogambassadør

Mød en imam, som fra at have demonstreret mod karikaturtegningerne i Libanons gader nu aktivt promoverer Danmark. Sheikh Mohamad Abou Zaid var med Danmission på Folkemøde og sprede kærlighed.

Det lange skæg og den karakteristiske sunni-muslimske hovedbeklædning skabte opsigt på havnen i Allinge på Bornholm, da Sheikh Mohammad Abou Zaid spadserede smilende rundt mellem debattelte og pølseboder og faldt i snak med folk på sin vej.

I Libanon hørte folk ofte negative og stereotype ting om Danmark. Men mødet og dialogen med danskerne vendte mit eget syn på landet fuldstændig på hovedet Sheikh Mohammad Abou Zaid

Abou Zaid var på Folkemødet inviteret af Danmission, hvor han sammen med blandt andet en syrisk præst deltog i en paneldebat om, hvordan religion og religiøse ledere kan være med til at forhindre ekstremisme og radikalisering i både Mellemøsten og i Danmark. Netop radikalisering og ekstremisme er hovedtemaet for Danmissions tværreligiøse dialogprogram Leaders for Interreligious Understanding (LIU), som Abou Zaid har været en del af siden 2011 og som er finansieret af Dansk-arabisk partnerskabsprogram (DAPP).

En mand med engagement

Abou Zaid er født og opvokset i byen Saida i det sydlige Libanon. I Libanon findes 18 forskellige anerkendte religiøse sekter, og Saida er et godt eksempel på en religiøst sammensat by, hvor mennesker med forskellige religiøse tilhørsforhold lever side om side. Abou Zaid arbejder som imam i en af Saidas største moskeer. Hans interesse for religion er ikke kommet fra fremmede. Han er opvokset i en religiøs familie, og allerede da han var teenager, begyndte han at drømme om at blive imam ligesom sin bedstefar. Ud over rollen som religiøs lærd arbejder Abu Zaid til daglig som dommer i den sunni-muslimske domstol i byen og underviser samtidig i islamiske studier.

"Hvis unge føler, at samfundet elsker dem, er det sværere at gøre det ondt", sagde Mohammad Abou Zeid, imam og dommer i Libanon. Foto: Janne Louise Andersen
“Hvis unge føler, at samfundet elsker dem, er det sværere at gøre det ondt”, sagde Mohammad Abou Zeid, imam og dommer i Libanon. Foto: Janne Louise Andersen

“Min rolle i lokalsamfundet er betydningsfuld, og i kraft af min position som både dommer og imam møder jeg mennesker i alle aldre – både de nyfødte, de unge, de voksne og de ældre. Jeg behandler alle slags sager, som kan opstå i almindelige menneskers liv, og folk kommer til mig, hvis de har problemer eller mangler gode råd og vejledning, fortæller Abou Zaid.

Abou Zaid er ikke som alle andre. For på trods af hans mange forpligtelser som både dommer, imam, lærer og familiefar, rejser han verden tynd og arbejder for at fremme dialog, tolerance og gensidig forståelse. På hans rejser rundt i verden mødte han blandt andet den amerikanske præsident Barack Obama.

Den fredelige dialog skal fremmes

Abou Zaids seneste tur til Danmark var den tredje i rækken, og han er med tiden blevet så begejstret for Danmark, at han har udgivet en bog på arabisk om sit møde med landet i nord.

Men forholdet til Danmark har ikke altid været så positivt, som det er nu.

“I 2005-2006 sad jeg i Libanon og hørte om en dansk avis, der havde fornærmet Profeten Mohammed. Begivenheden gjorde mange – inklusiv mig selv – oprørte, og jeg deltog dengang i en kæmpe demonstration mod Danmark, som endte med, at det danske generalkonsulat blev sat i brænd,” fortæller Abou Zaid. Det sidste skete dog ikke med hans gode vilje, og han endte med at hjælpe en dansk journalist væk fra den ophidsede folkemængde.

Niveauet af vreden og den vold og ødelæggelse, det førte med sig, var ikke acceptabelt i sheikens øjne.

“Jeg har altid interesseret mig for dialog. Libanon er et kludetæppe af forskellige religiøse og sekteriske tilhørsforhold, og det er vigtig, at vi gør en indsats for at lytte til og forstå hinanden for at kunne leve sammen i fred og fordragelighed,” siger han

Fra fordomme til forståelse

Abou Zaid har igennem mange år studeret forholdet mellem kristne og muslimer og er også engageret i den libanesiske organisation for interreligiøse studier, Adyan, som er en af Danmissions primære partnere i Libanon.

Dialog om Danmarks udenrigspolitik i Mellemøsten og Nordafrika

Sheikh Mohammad Abou Zaid var inviteret på Folkemødet af Danmission og deltog i samtaler i Dansk-Egyptisk Dialoginstituts telt og hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Mød sheiken og andre arabiske gæster på Folkemødet i denne video


Da Abou Zaid et par år efter tegning-krisen blev aktiv i Danmissions program Leaders for Interreligious Understanding (LIU) gennem hans engagement i Adyan, blev han opmærksom på, at dialogen ikke bare skal styrkes inden for Libanons grænser, men også især mellem Vesten og Mellemøsten. Dog var han alligevel en smule skeptisk, da han blev inviteret til Danmark for at deltage i Danmissions Dialogkonference i København.

“I Libanon hørte folk ofte negative og stereotype ting om Danmark. Men mødet og dialogen med danskerne vendte mit eget syn på landet fuldstændig på hovedet, og jeg så pludselig Danmark på en meget mere positiv måde. Derfor bestemte jeg mig for at skrive en bog om mine oplevelser i Danmark på arabisk. Jeg håber med bogen, at folk fra Mellemøsten og også dansk-arabere kan læse flere positive budskaber, som kan modvirke uvidenhed og splittelse mellem mennesker,” siger Abou Zaid.

Dialogmøder kan nedbryde fordomme

Abou Zaid var en af de første, som deltog i Danmissions LIU program, hvor han sammen med religiøse og politiske ledere, meningsdannere og frivillige unge fra Libanon, Syrien, Egypten og Danmark, modtog træning for på egen hånd at kunne at skabe dialog og kulturel og religiøs forståelse i de fire forskellige lande.

“Dialog mellem religiøse, sekteriske eller politiske skel er ikke noget, som sker på én dag. Men i LIU får vi muligheden for at have et fællesskab på tværs af vores forskelligheder. Vi får en bedre forståelse for hinanden, vi finder ligheder og ændrer negative synspunkter til positive holdninger. Alle de engagerede i LIU bruger derefter deres praktiske og teoretiske viden om interreligiøs dialog ude i deres respektive lokalsamfund,” fortæller Abou Zaid. 

Gennem dialogen opdager folk, at jeg hverken er radikal eller voldelig, men i stedet både civiliseret og god til at lytte Sheikh Mohammad Abou Zaid

Tilbage i Saida kan Abu Zaid se flere positive effekter af hans besøg i Danmark. Ud over at rejsen har givet ham mulighed for at forstå dansk samfund og kultur endnu bedre, tror han også, at hans samtaler med folk rykker noget ved almindelige danskeres fordomme om langskæggede arabisk-udseende mænd.

”Gennem dialogen opdager folk, at jeg hverken er radikal eller voldelig, men i stedet både civiliseret og god til at lytte. Det er mødet og samtalerne mellem mennesker, som kan nedbryde fordomme og skabe dialog både på tværs af religiøse, politiske og sekteriske skel, ” siger Abou Zaid.

Folkemødet på Bornholm var især en positiv oplevelse, fordi han her oplevede dialogen blomstre.

”På Folkemødet følte jeg, at jeg kunne være mig selv, og at dialogen og debatten var i fokus. Der var plads til at sige, hvad man havde lyst til og samtidig tid til at lytte til hinanden. Min drøm er, at vi i fremtiden kan afholde lignende Folkemøder i Libanon,” siger Abu Zaid.