Frivilligt arbejde – en vej til ungdomsindflydelse

Hele verdens øjne følger ´det Arabiske forår´ – et pludseligt og uventet oprør er blomstret op ledet af en stærk og vedholdende ungdom og gamle regimer står for fald.

Der er ingen tvivl om at ungdommen ønsker forandring og at de unge vil have indflydelse – alligevel er det på en måde mere tydeligt, hvad de ikke vil end hvad de vil – men hvor bevæger ungdommen i Mellemøsten sig hen? Dette spørgsmål bliver stillet i ethvert arabisk land, men intet sted er svaret helt enkelt.

Vi zoomer ind på en del af den arabiske ungdom i Jordan, som Røde Kors arbejder tæt sammen med, for at give et indblik i hvad aktive unge i Jordan også står for.

Gennem vores samarbejde med unge frivillige jordanere har vi mødt unge mennesker fra det meste af Jordan. De er alle engagerede og villige til at gøre en forskel.

Dette samarbejde har givet os et spændende billede af unges visioner, som peger i mange forskellige retninger. De fleste er dog enige om det, som en ung pige udtrykker: ”…lige meget, hvad vi gør, eller hvad vi opnår, må vi selv tage ansvaret – vi er nødt til starte med os selv, hvis vi vil have succes.”

På dette punkt er vi enige, og det giver god mening for dem og for os at være engageret i vores projekt.

Jordanske ildsjæle

De unge frivillige i jordansk røde halvmåne er med i et projekt, der skal styrke de unge frivilliges deltagelse i organisationen. Udover at deltage i frivillig management, træning og lære om røde kors-bevægelsens og Genève konventionerne bliver de unge også i stand til at organisere aktiviteter.

De står selv for at køre en række sociale aktiviteter forskellige steder i landet, hvor de tager udgangspunkt i de behov der er blandt børn og unge i deres nærmiljø og finder selv frem til hvilke aktiviteter de gerne vil lave.

De laver for eksempel lektiecafeer, sportsaktiviteter eller arrangerer steder, hvor piger mødes og laver kunsthåndværk og bliver en del af et netværk. Vi er med til at støtte de unge frivillige i deres virke, og deres motivation er ikke til at tage fejl af – de vil være med til at lave noget.

De unges indsats er højt værdsat i organisationen, bl.a. fordi deres indsats er gratis, de har en stor loyalitet overfor bevægelsen og de hjælper deres lokalsamfund. Som Muhammed Al-Fawaz siger:

” De frivillige er rygraden i Røde Halvmåne/Kors bevægelsen.” Mohammad Al-Fawaz er 26 år og har selv været frivillig siden 2005, fuldtidsfrivillig fra 2009 og fra december 2010 har han haft ansvar som koordinator for de ungdomsfrivillige i bevægelsen.

Ungdom og indflydelse

De unge frivillige i Jordansk Røde halvmåne har opnået en del mærkbare resultater. Da Mohammed Al-Fawaz startede som frivillig, var der kun få ungdomsfrivillige i organisationen, og de, der fandtes, var ikke organiserede.

Den udvikling, som bl.a. Mohammad og flere andre ildsjæle i Jordansk Røde Halvmåne har været med til at skabe med støtte fra Ungdommens Røde kors og Dansk Røde kors, har gjort, at der nu er mange flere ungdomsfrivillige. Det er i sig selv en af de største bedrifter mener Mohammad Al-Fawaz.

Ungdommen er blevet mere synlig og har fået mere indflydelse i bevægelsen. For eksempel har Jordansk Røde halvmåne nu en ungdomsstyregruppe, som spiller en stor rolle, og for nylig er der også blevet valgt nye ungdomskoordinatorer på lokalafdelingsniveau.

En ungdomskoordinator er en person, der er ansvarlig for at få tingene til at ske og ikke mindst for at kommunikere både med de andre frivillige og med formanden i lokalafdelingen så vel som hovedkontorets ungdomsafdeling i Amman, hvis der er behov for det. Det har været meget spændende at være med til afstemningsprocessen i de forskellige lokalafdelinger.

De frivillige er meget opmærksomme på, at den person de vælger, skal kunne vække tillid og tager opgaven seriøst. De vil nemlig i gang!

Welcome to Jordan!

Når vi frivillige fra Danmark færdes her i Jordan bliver vi ofte mødt med et varmt – Welcome to Jordan! Dette sker næsten alle vegne i byens gader, men også i vores arbejde føler vi at de jordanske frivillige har taget virkelig godt i mod os. Den varme og inkludering vi oplever her, kunne man godt tage med hjem til efterlevelse i Danmark.

Der er også andre fordele ved at samarbejde ung til ung – frivillig til frivillig. Som en af de frivillige i ungdomsstyregruppen siger: ”Begge parter lærer af hinandens kulturer – og vi deler vores erfaringer og viden omkring frivilligt arbejde. Det er klart at vi har forskellige baggrunde – Europa og Mellemøsten, så vi har mange interessante emner at diskutere.”

Han tilføjer: ”Netop fordi ungdommen er ledere for nutiden og fremtiden, er for eksempel dette samarbejde vigtigt for, at Østen og Vesten kan forstå hinanden bedre.” med et grin – ”Det er godt at Vesten oplever, at vi ikke alle er terrorister, men at vi er unge der har drømme om en fremtid ligesom Vestens egne unge”

”Det er fedt at være frivillig! Fortsætter Mohammad … Jeg kan godt lide at arbejde med frivillige, fordi det er spændende, og det omfatter kreative aktiviteter, og opgaverne ændrer sig hele tiden. Desuden elsker jeg at skabe nye relationer og venskaber mellem unge – altså med folk på min egen alder. Det er mere afslappet og uformelt når vi kommunikerer, og vi laver hele tiden sjov med hinanden – du behandler folk som venner, ikke som personale eller konkurrenter.”

Frivillighed ude og hjemme

Frivilligheden er i højsædet hos danske unge – at arbejde i en god sags tjeneste bærer lønnen i sig selv. Fordelene er blandt andet at arbejde med noget, man brænder for, og få en masse erfaring og udvikle et netværk. Det er ingen hemmelighed, at det også pynter på CV’et og kan forbedre ens fremtidige karrieremuligheder.

Vi har alle tre erfaring med frivilligt arbejde i Danmark, men i Jordan er det lidt anderledes! Mange unge arbejder frivilligt, fordi de har tiden til det, de gør arbejdet bogstaveligt talt for en god sags skyld og er ikke rigtig opmærksomme på, hvad det kommer til at give på CV’et på sigt.

Drivkraften ved at lave frivilligt arbejde i Jordan er baseret på, at man møder andre unge mennesker og får lavet nogle aktiviteter, der gavner lokalsamfundet. Mange af de frivillige i Jordan tager deres frivillige arbejde meget seriøst, og derfor bruger de meget af deres tid til at udføre aktiviteterne.

Vi har også lagt mærke til, at de fleste frivillige i Jordan er færdiguddannede med lange uddannelser, hvilket er forskelligt fra Danmark, hvor de fleste ungdomsfrivillige netop er under uddannelse, og når de får job, opgiver nogle af dem frivilligheden. Mange af de jordanske frivillige, som vi har mødt, er uddannet som lærere, advokater eller inden for businessmanagement. At de er færdiguddannede har bl.a. givet sig udslag i, at de er mere modne.

Det har afspejlet sig i de diskussioner, vi har haft med dem, og den måde, vi har kørt aktiviteterne på. De frivillige i Jordan er meget bevidste omkring, hvad deres samfund har brug for, og hvordan tingene står til rent politisk.

Det er spændende at arbejde med frivillighed i Jordan. Vi mener med sikkerhed, at erfaringsudvekslingen er gensidig. Vi lærer meget af at være her og arbejde med de Jordanske frivillige. Det er interessant og udfordrende, og vi har lært, at nogen gange må vi stoppe op og acceptere tingene, som de er, og leve i nuet og ikke mase og stresse. Det passer faktisk godt til, at det er frivilligt!