”It’s all about education” – sexchikane og uddannelseskvalitet til debat i Amman

3 modige jordanske kvinder har brudt et stort tabu i Jordan og har lavet en film om sexchikane på universiteterne.

Filmen blev vist – og satte gang i debatten – da 30 jordanske universitetsstuderende i slutningen af oktober mødtes til en konference med fokus på kvaliteten af uddannelse i det jordanske universitetssystem.

Vi er på Al Balad Theatre – en gammel biograf i det centrale Amman. Her summer det på arabisk fra grupperne med jordanske studerende, der sidder rundt om deres arbejdsstationer i den gamle biografsal.

På bordene ligger der papirer, tusser og post-its, og i løbet af de sidste to timer har de studerende arbejdet innovativt med nogle af de problemstillinger, som de møder i deres daglige gang på universitet.

To timer tidligere blev de studerendes refleksion og stillingtagen kick-startet af økonomen Riad al-Khoury, der i sit oplæg fokuserede på mismatchet mellem de studerendes indlæring på universiteterne, og hvad der forventes af dem på arbejdsmarkedet.

Vi er til studenterkonference med temaet improving quality of education. DJUCO – Danish Jordanian University Cooperation – har her skabt et forum, hvor de studerende er i centrum og kan arbejde med deres akademiske kompetencer på en ny måde. Konferencen handler om at give de studerende et frirum, der adskiller sig fra de til tider stramme og konservative strukturer, der hersker i de jordanske undervisningslokaler.

Film om sexchikane
Om et øjeblik skal de studerende møde tre unge kvinder; Sajeda Dabbas, Hala Othman og Abeer Wreikat, der i foråret 2012 begyndte at arbejde med en central problemstilling, som de møder i deres dagligdag på universitetet: Udsættelsen for sexchikane.

Overvejelserne begyndte i forbindelse med deres deltagelse i kurset Feminism Class på University of Jordan. Som afslutning på kurset lavede de i juni 2012 filmen This Is My Privacy, hvor de på 2,5 minut sætter fokus på den verbale sexchikane, som mange kvindelige studerende dagligt udsættes for.

De er inviteret til konferencen i dag som et eksempel på studerende, der tager aktiv stilling til deres studieliv. Om lidt vil de give deres version af, hvorfor sexchikane er et problem, og hvordan det påvirker kvaliteten af deres universitetsforløb.

Grupperne afslutter nu anden runde af workshopsforløbet, hvor de har diskuteret, hvordan de ser et godt og positivt universitetsliv. Med deres farvefyldte drafts samles de studerende i den store biografsal, hvor de introduceres til Sajeda, Hala og Abeer.

Filmen viser universitetskvinder, der holder skilte med de udsagn, de ofte udsættes for. Mens citater som ’juicy bottom’ viser sig på skærmen, begynder nogle piger at fnise, mens andre hvisker lidt til hinanden.

Mens hele salen lytter, fortæller de tre kvinder om filmen, hvorefter den bliver vist. Filmen viser universitetskvinder, som skiftevis holder skilte med de udsagn, de ofte udsættes for.

Mens citater som ”juicy bottom” viser sig på skærmen, begynder nogle piger at fnise, mens andre hvisker lidt til hinanden. Som rulleteksterne kører i baggrunden, begynder flere og flere at tale indbyrdes rundt om på rækkerne. Der kommer igen ro i salen, og de studerende får mulighed for at stille kvinderne spørgsmål. Og dem er der mange af.

Hænderne ryger i vejret, og den kontrollerede spørgerunde erstattes hurtigt af en større diskussion. Denne bliver til sidst stoppet, og det er nu tid til at grupperne skal samles igen. Det er dog lidt svært at få grupperne organiseret, da de fleste deltagere hurtigt går op til de unge kvindelige studerende for at fortsætte diskussionen. De ivrige debattører må nærmest trækkes væk.

Negativ respons på Facebook

Jeg går sammen med pigerne ned til de bløde, mørkegrønne lænestole i foyeren under de gamle filmplakater.

siger Abeer, da jeg spørger pigerne om, hvorfor de har lavet filmen. Hun fortsætter og fortæller, at de alle er vokset op i traditionelle stammefamilier, hvor de er opdraget til ikke at stille spørgsmål ved sexchikane.

Universitetskurset Feminsm Class var øjenåbneren, hvor de gennem kritisk stillingtagen blev opmærksom på sexchikane. ”Vi taler ikke om sexchikane”, fortsætter Sajeda og understreger, at det krævede rigtig meget mod at lave filmen, der begyndte som et lille universitetsprojekt, men blev langt større end, kvinderne nogensinde havde turdet forestillet sig.

Baggrunden for filmen var at sætte fokus på sexchikane, og det var ment som en film, der kun skulle vises på deres universitet med henblik på at debattere med andre studerende.

I stedet endte den ved en tilfældighed med at blive lagt op på nettet af andre studerende og skabte herefter en masse opsigt, der rakte langt ud over deres eget universitet. Reaktionerne på ”This Is My Privacy” var mange. Kvinderne blev bange, da de blev mødt med megen negativ respons både på Facebook, på universitet og i deres eget netværk:

”Vi blev beskyldt for at være liberale kvinder, der ikke respekterer de traditionelle værdier” siger Hala.

Men for de unge kvinder handler det ikke om at ændre de traditionelle værdier, som de er vokset op med, men om at ændre holdninger til, hvad der er kvinders rettigheder, hvilket for de tre er at kunne gå frit rundt uden at blive udsat for sexchikane.

Vil ændre mentaliteten

De er meget bevidste omkring, hvad de ønsker, at filmen skal føre med sig: “Vi vil have ændret mentaliteten!”, siger de alle i kor. Abeer fortsætter og fortæller, at hun værdsætter værdierne, men hun ønsker at ændre både mænds og kvinders mentalitet.

Ifølge Abeer tager det lang tid at ændre mentaliteten i den arabiske verden, men det handler om små skridt; et skridt, som de har forsøgt at tage med deres film. Hala er overbevidst om at ændringer er på vej:

”Vi kvinder har et ansvar over for os selv og hinanden om at råbe op om sexchikane.” ABEER, EN AF DE TRE KVINDER BAG FILMEN THIS IS MY PRIVACY

“it’s the Arab Spring my friend, reform is in the air, we can feel it”. De tre kvinder kigger på hinanden og de konkluderer enstemmigt ”It is all about education”

Oppe i biografsalen skal de studerende til at fremlægge dagens arbejde med problemløsning og forslag til, hvordan man kan højne kvaliteten af uddannelse på jordanske universiteter.

På tilskuerrækkerne sidder repræsentanter fra det jordanske videnssamfund. Folk fra universiteter, ministerier og private virksomheder er mødt op for at høre præsentationerne og deltage i den efterfølgende debat med de studerende om, hvad de har diskuteret og arbejdet med i løbet af dagen.

Dagen er blevet brugt på at reflektere og diskutere emner, der berører de unge som universitetsstuderende. De har igennem konferencen fået mulighed for at dele deres synspunkter med hinanden og repræsentanter fra det offentlige og private erhvervsliv.

På vej ud af den gamle biograf, kommenterer flere af deltagerne, at dagen har været spændende og udfordrende, og flere gav endda udtryk for, at de godt kunne tænke sig, at konferencen var større og længere.

Dette understreger behovet og efterspørgslen efter den type aktiviteter, hvor de studerende kommer ud af deres konforme undervisningsstrukturer og bruger deres akademiske kompetencer på en anden måde end ved udenadslæren i undervisningslokalerne.

Danish Jordanian University Cooperation – DJUCO – blev etableret i 2009 med støtte fra Det Arabiske Initiativ. DJUCO har base på både Center for Mellemøststudier på SDU og på et kontor i Amman“it’s the Arab Spring my friend, reform is in the air, we can feel it”. De tre kvinder kigger på hinanden og de konkluderer enstemmigt ”It is all about education”

Oppe i biografsalen skal de studerende til at fremlægge dagens arbejde med problemløsning og forslag til, hvordan man kan højne kvaliteten af uddannelse på jordanske universiteter.

På tilskuerrækkerne sidder repræsentanter fra det jordanske videnssamfund. Folk fra universiteter, ministerier og private virksomheder er mødt op for at høre præsentationerne og deltage i den efterfølgende debat med de studerende om, hvad de har diskuteret og arbejdet med i løbet af dagen.

Dagen er blevet brugt på at reflektere og diskutere emner, der berører de unge som universitetsstuderende. De har igennem konferencen fået mulighed for at dele deres synspunkter med hinanden og repræsentanter fra det offentlige og private erhvervsliv.

På vej ud af den gamle biograf, kommenterer flere af deltagerne, at dagen har været spændende og udfordrende, og flere gav endda udtryk for, at de godt kunne tænke sig, at konferencen var større og længere.

Dette understreger behovet og efterspørgslen efter den type aktiviteter, hvor de studerende kommer ud af deres konforme undervisningsstrukturer og bruger deres akademiske kompetencer på en anden måde end ved udenadslæren i undervisningslokalerne.


Af Louise Skaarup Sellau, DJUCO.

Danish Jordanian University Cooperation – DJUCO – blev etableret i 2009 med støtte fra Det Arabiske Initiativ. DJUCO har base på både Center for Mellemøststudier på SDU og på et kontor i Amman. DJUCO arbejder på at bidrage til udviklingen af det jordanske videnssamfund og støtte op om de igangværende reformprocesser i det jordanske samfund ved at styrke den akademiske dialog mellem danske og jordanske studerende, kandidater, PhD’ere og forskere via fælles forskningsprojekter, undervisningsudbud og akademiske konferencer.

DJUCO har således hidtil kørt en bred vifte af aktiviteter i universitetsregi med fokus på traditionelle akademiske discipliner. Projektet har i 2012 skærpet sin indsats yderligere i forhold til jordanske studerende ved at udvikle forskellige aktiviteter, der dels giver plads til øget refleksion og stillingtagen til deres uddannelsesmiljø.

Læs mere om DJUCO eller på Facebook