KL hjælper med til at styrke egyptiske NGO’er

I samarbejde med DEDI har Kommunernes Landsforening (KL) iværksat et mindre projekt om at styrke NGOers evne til at kræve accountability fra kommunerne.

I forbindelse med dette aflagde to repræsentanter for the Egyptian Coalition of Awareness Movements (ECAM) besøg i Danmark i marts 2012.

Under besøget blev deltagerne præsenteret for, hvordan danske kommuner arbejder sammen med borgerne, herunder åben budgetdag i Gladsaxe Kommune, unge rådets roller og funktioner i Ballerup Kommune, Borgerservice centret i Ballerup Kommune og meget mere.

Gæsterne bemærkede at mange af løsningerne er for avancerede til at blive implementeret direkte i Egypten, men de er alle bestanddele i en vision om, hvordan samfundet skal udvikle sig fremtidigt i Egypten. De var særligt imponerede over arbejdet med unge og borgerservicecentret.

Desuden blev en liste af accountability værktøjer gennemgået med henblik på at afgøre, hvilke er mest relevante i en egyptisk sammenhæng.

Det slog gæsterne, at mange af disse værktøjer ikke finder særlig anvendelse i Danmark, da danske kommuner af egen drift og på frivilligt grundlag selv ønsker at inddrage borgerne og brugerne, da dette fremmer effektiviteten og brugernes tilfredshed med de kommunale serviceydelser.

Gæsterne valgte at arbejde videre med to områder:

  1. Hvordan NGO’er monitorer levering af kommunale services og det kommunale arbejde i det hele taget.
  2. Hvordan borgerne skal involveres i kommunernes strategiske og fysiske planlægning.

KL skal i opfølgende missioner til Egypten træne NGO’er inden for disse områder.

Hvis muligheden byder sig, skal værktøjerne også gerne testes i brug, men af tidsmæssige årsager og situationen i Egypten in mente (måske kommunevalg til efteråret 2012) kan dette dog blive vanskeligt.