Lynhurtige egyptiske kampagner fascinerer unge danskere

Ungdomspolitisk samarbejde inspirerer både danskere og egyptere

“Ville jeg mon selv gå så langt i kampen for demokrati, at jeg ville kæmpe videre, selvom min kæreste var blevet skudt i en demonstration? Jeg er ikke sikker på, jeg er så stærk,” siger Mads Henriksen fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som har deltaget i et dansk-egyptisk projekt for ungdomspolitikere.

Mads fortæller om den snak, han havde med en af de unge egyptere til lanceringen af den ungdomspolitiske guide How to Build a Youth Wing.

Den unge egypter, der nu er medlem af Egyptian Social Democratic Party, var med i de 18 dage, der startede revolutionen. En af de dage blev hans kæreste skudt og døde, mens han stod lige ved siden af.

”Vi får kun sådan nogle overvejelser i mødet med mennesker, der selv har haft det inde på livet. Det var en meget tankevækkende oplevelse.”

Mads er en af mange deltagere i et samarbejde mellem DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), DIPD (Dansk Institut for Partier og Demokrati) og DEDI (Dansk Egyptisk Dialog Institut), der har søsat et tværpolitisk ungdomsprojekt i Egypten og Danmark.

De har netop udgivet en guide, der giver gode råd om at skabe en ungdomsafdeling. Mens fokus tit ligger på den egyptiske del af samarbejdet, har vi spurgt de danske deltagere, hvad de og deres organisationer får ud af at være med.

Svært at sammenligne politik

På et af seminarerne skulle deltagerne lave en øvelse, hvor de skulle komme med et enkelt budskab i en tale. Egypternes taler handlede om demokrati og frihed, mens de fleste af danskernes handlede om uddannelse og klima, fortæller projektansvarlig fra DEDI Reem Abou Zeid:

”Nogle af danskerne sagde bagefter, at det var frustrerende for dem at se, at de selv var begyndt at tage demokrati og rettigheder for givet, og at det måske kunne inspirere dem til at tænke det ind i politikken igen.”

Det nikker Mads Henriksen fra DSU genkendende til:

”Jeg har fået en aha-oplevelse. Det er jo det her, vi kæmper for: Menneskerettigheder og at have sin værdighed,” siger han og fortæller, at han også i forhold til international politik har lært meget ved at være med på seminarerne. Men på det realpolitiske plan er der dog grænser for, hvad egypterne og danskerne kan få ud af hinanden, mener han:

”Det er jo vidt forskellige samfund, og politik relaterer sig til de konkrete udfordringer i det samfund, og hvordan man løser dem.”

Ulrik Lassen fra Liberal Alliance Ungdom er enig:

”De snakker om helt principielle rettigheder, mens vi slås om hvordan, man skal placere 70 millioner på finansloven. Det er jo småting i egyptisk kontekst. Så det ligger meget langt ude i fremtiden, at vi kan sammenligne det politiske.”

Der er stor forskel på det politiske landskab i Egypten og Danmark. I Egypten er der på den ene side Freedom and Justice Party, den politiske gren af Det Muslimske Broderskab, mens oppositionen spænder fra revolutionære socialister til ultraliberalister.

”Sammenlignet med Egypten er dansk politik på den yderste venstrefløj uanset hvilket parti, man kommer fra,” siger Ulrik Lassen.

Egyptiske ungdomskomiteer

Projektet startede allerede i sommeren 2011 i form af pilotprojektet Next Generation Politics seminar i Kairo. Her blev grundpillerne for et videre samarbejde støbt. Over det følgende år blev guiden How to Build a Youth Wing skrevet, evalueret på et midtvejsseminar, omskrevet og til slut lanceret på et seminar i Danmark i oktober 2012.

En bred vifte af unge politisk aktive fra både Danmark og Egypten var med. De unge danskere er medlemmer fra selvstændige ungdomsorganisationer, mens egypterne er ungdomsrepræsentanter fra de egentlige partier, da der ikke på samme måde er selvstændige ungdomsorganisationer i Egypten som i Danmark.

Ifølge Reem Abou Zeid, den ansvarlige projektleder fra DEDI, har det ikke været en større udfordring:

”Vi var ikke sikre på, at de selvstændige ungdomsorganisationerne ville kunne arbejde sammen med ungdomsrepræsentanterne, men i praksis er forskellen slet ikke så stor,” siger hun, og forklarer at langt de fleste af de Egyptiske partier har oprettet ungdomskomiteer, hvor de bruger mange af de samme organisatoriske værktøjer som i de danske ungdomsorganisationer.

Venskabelige modstandere

Forskellene på de danske og egyptiske unges organisationer er måske ikke så store, som man kunne tro. Men forskellen er til at mærke, når det kommer til samarbejdet partierne imellem.

”For egypterne er partiet virkeligt noget, de hører til, og så er der lidt lukket ud til de andre. I Danmark kan vi jo godt sidde og snakke sammen over en øl bagefter, selvom vi er politisk uenige,” siger Ulrik Lassen. Han mener, det var meget lærerigt at se, hvordan det fungerer i et andet land.

På den måde har han set, at det virkelig er vigtigt at opretholde det gode tværpolitiske samarbejde, der er i Danmark.

Selvom de unge egyptere ikke havde samme venskabelighed overfor deres politiske modstandere på seminaret, har den danske måde at samarbejde på dog allerede smittet lidt af på dem, forklarer Reem Abou Zeid fra DEDI.

”Sidst jeg var til en demonstration, talte jeg med to af deltagerne fra oppositionen, og de havde lige snakket i telefon med nogle af deltagerne fra Freedom and Justice Party, så selv om de er modstandere lige der, holder de kontakten. Det kom faktisk lidt bag på mig,” siger hun.

Kampagneideer fra Freedom and Justice

Danskerne har lært meget om kampagner. På lanceringsseminaret var der en workshop om organisatoriske værktøjer, hvor hver organisation skulle holde oplæg om nogle af deres egne erfaringer. Her faldt valget for mange af egypterne på kampagner.

”De er jo lysår foran os, når det kommer til at mobilisere folk via de sociale medier. Der har vi virkelig fået adgang til en viden,” siger Mads fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

Ulrik fra Liberal Alliance Ungdom er ligeså fascineret af egypternes metoder:

”De kan arrangere events lynhurtigt, og bruge menneskelig interaktion og sprede det fra mund-til-mund. Det vil jeg gerne lære mere om.”

Freedom and Justice Party skiller sig ud fra de andre, når de fører kampagner, fortæller Reem Abou Zied fra DEDI.

”De bruger meget face-to-face kampagner og går ud og snakker med folk, hvor de andre bruger de sociale medier. Men generelt var danskerne meget interesserede i det,” siger hun.

Perspektiv på Danmark

Mads Henriksen har været aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i mange år, og politikken var på nogle måder blevet rutinearbejde. Mødet med de unge egyptere har dog vendt op og ned på det.

”Det giver perspektiv på ens eget samfund, som jeg nogle gange glemmer. Jeg er helt sikkert kommet til at værdsætte Danmark mere,” siger han og tilføjer:

”Det har givet mig gejsten tilbage.”

Af Elise Patricia Rasmussen, journalistpraktikant, Dansk Egyptisk Dialoginstitut