Ny bog: “En engel på hver skulder”

Den 8. april udkom tredje bog i serien HISTORIEBAZAREN med titlen ”En engel på hver skulder.

Historie og historier fra fem arabiske lande: Irak, Jordan, Libanon, Palæstina og Syrien”. Bogen er skrevet af Pia Sigmund, der er historiefortæller og historiker og har rejst i Mellemøsten for at lytte til historier.

De gamle historier/eventyr/myter følges hver især af historisk baggrundsstof for at forklare historiernes opståen og kaste lys på samfundsforholdene gennem tiderne.

Bogen henvender sig til en bred målgruppe, ud over emneundervisning i skoler, også til herboende indvandrere, der er interesseret i deres kulturelle baggrund, men også bredt til danskere, hvor mange ikke kender vores indvandreres historier og historie.

Fra bogen:

“Alle historier vandrer. Mellemøsten har altid været gennemtrukket af veje, hvor mennesker færdedes. Handlende, håndværkere, soldater, mennesker på pilgrimsfærd, til fods og til hest. Mange steder opstod der byer i knudepunkterne. De fleste rejser foregik over land.

Karavanevejene gik fra Den persiske Golf via Palmyra (dronning Zenobia), Damas¬kus, Bosra, Petra, Rødehavet, til Sanaa, Mekka, Egypten, Aleppo, Kaukasus, Indien og Kina. Når mennesker mødtes, blev der spurgt om nyt, og der blev fortalt historier. Når karavanerne havde slået lejr ude på ruterne, og mørket faldt på, kom historiefor¬tællernes tid.

Nogle folkeslag var gode sømænd, som fønikerne, der levede på middelhavsky¬sten ved det nuværende Libanons kyst omkring 1000 fvt.. De sejlede helt til Atlanter¬havet. Også de havde historier med sig, som blev fortalt og oversat. Historierne æn¬drede sig lidt, når de blev fortalt på nye steder, for at egnens beboere kunne forstå …”