Workshop for manuskriptforfattere

Manuskriptforfattere i den arabiske region står svagt organisatorisk. Danske Dramatikere har derfor søsat et projekt for manuskriptforfattere fra den arabiske region.

DAG 1

Et hotel. I en ørken. Hotellet er afsidesliggende, måske nær grænsen mellem Syrien og Irak. Det blæser op, en ørkenstorm nærmer sig.

Der er koncentration i lokalet, der bliver både talt, lyttet og tænkt. Vi skal have fundet en location, som bedst muligt kan rumme alle de forskellige historier, der vil komme.

Denne gang har vi overstået præsentationen hurtigt, de fleste af os kender hinanden fra vores tidligere SCRIPT workshop i 2008, som var mere praktisk orienteret mod rettigheder, kontrakter og organisation.

De fleste af manuskriptforfatterne kommer fra Syrien, andre fra Libanon og Irak. Flere er palæstinensere og en enkelt beduin har vi også blandt deltagerne.

De danske deltagere er Susanne Godske, sekretariatsleder hos Danske Dramatikere, samt manuskriptforfatterne Per Daumiller og Nina Malinovski.

Planen er denne gang at påbegynde arbejdet med en film bestående af lige så mange korte kapitler, som der er deltagere. Det overordnede tema er, efter syrisk ønske, et møde mellem den arabiske og den vestlige verden, konkretiseret i en location og i de karakterer, vi nu skal vælge.

DAG 2

Vi er nu nået til workshoppens anden dag, location og kapitlernes varighed er besluttet, fælles spilleregler, som alle skal følge. Handlingen udspiller sig over 24 timer, hvert enkelt kapitel har en varighed på 5 – 10 minutter og vi har 1 – 4 karakterer hver at arbejde med.


Baggrund for projektet

Manuskriptforfattere i den arabiske region står svagt organisatorisk og har derfor et stærkt behov for at skabe netværk på tværs af landegrænser. Danske Dramatikere med forfatter Nina Malinovski og sekretariatschef Susanne Godske i spidsen har derfor søsat et projekt for manuskriptforfattere fra den arabiske region.

Nu gælder det handlingen. Eller rettere handlingerne. Hver enkelt af os pitchervores historie og der er ikke grænser for, hvilke handlinger der kan udspille sig på sådan et ensomt beliggende ørkenhotel, alt lige fra mord, skattejagter og jalousidramaer.

De fleste af de arabiske deltagere har ikke prøvet at arbejde sådan her før, men der er en god stemning, lydhørhed og koncentration, smil og høj latter.

DAG 3

Arbejdet med pitcherne fortsætter den tredje dag og så er det pludselig ved at være slut.

DAG 4

Dag fire bruges til at aftale planer og strategi for fremtiden. De synopser, deltagerne nu har to måneder til at skrive, skal oversættes og sendes rundt til alle. Vilkår og regler og en forhåbentlig fremtidig produktion drøftes.

Og så er det tid til at feste! Alle deltagerne mødes på en lokal restaurant om aftenen. Familiemedlemmer og venner støder til, vi spiser, synger og skåler på en veloverstået workshop.

Det er ikke let at skilles fra gamle og nye venner, det hjælper lidt at sige på gensyn og god arbejdslyst i stedet for farvel.

Fremtiden…

Næste fase af projektet er en workshop i København til næste år, hvor synopserne er blevet oversat til engelsk og hvor alle deltagerne skal mødes her, dels for at diskutere og arbejde sig hen mod en færdig film, dels for at drøfte muligheder for produktion mere indgående og holde møder med danske producenter.


Fakta om Projektet

  • Projektet er støttet af Center for Kultur og Udvikling.
  • Projektet består af en serie af workshops.
  • Hovedvægten ligger på den kreative proces i forbindelse med selve manuskriptarbejdet.
  • Vægten ligger også på støtte til opbygningen af en interesse-organisation for manuskriptforfattere i Syrien.
  • Projektet finder sted med den kendte syriske manuskriptforfatter Khaled Khalifa som regional tovholder.
  • Den anden workshop i projektet fandt sted i februar 2010.