Undervisning i religioner skal styrke medborgerskab

Kan undervisning i religion og medborgerskab være med til at skabe sammenhængskraft i samfundet? Libanesiske og danske religiøse ledere og eksperter delte erfaringer i København.

Det er noget af et særsyn, når en gruppe libanesiske religiøse ledere går ned ad Strøget i København iført lange gevandter og farvestrålende hatte. Det er nemlig ikke hver dag, at man ser både sunni, shia, græsk-ortodokse og katolske gå side om side – hverken i Danmark eller i Libanon. Men denne gruppe kender efterhånden hinanden godt og har arbejdet sammen siden 2013 om at udvikle undervisningsmateriale med fokus på interkulturelt medborgerskab i Libanon. 

“Med undervisingsmaterialet ønsker vi at være med til at skabe et alternativ, som promoverer en fælles libanesisk identitet, som kan rumme alle religioner og kulturer.” Stine Baltzer Madsen, Danmissions programkoordinator for Mellemøsten

På tur i København. Foto: Line Ramsdal
På tur i København. Foto: Line Ramsdal

I Libanon bor der ca. fem millioner mennesker på et areal mindre end Jylland. Her lever 18 anerkendte religiøse samfund side om side, og derudover anslås det, at Libanon har modtaget flere end to millioner syriske flygtninge i løbet af de seneste år.

”I Libanon findes der ikke et nationalt pensum for religionsundervisning, og derfor modtager børn og unge ofte undervisning udelukkende med afsæt i den specifikke religiøse tradition, som deres familie kommer fra”, fortæller Danmissions programkoordinator for Mellemøsten, Stine Baltzer Madsen.

Under overskriften Interfaith Education for Intercultural Citizenship (IIC) (Interreligiøs uddannelse i interkulturel medborgerskab) har gruppen af religiøse ledere sammen med fagpersoner inden for undervisning arbejdet sammen om at udvikle en serie lærebøger om interkulturelt medborgerskab. I fællesskab har de identificeret værdier, der går på tværs af de store religioner, og med disse værdier som grundlag for medborgerskabet sætter de fokus på lighederne frem for forskellene.

“Visionerne bag det tværreligiøse undervisningsprojekt er at promovere en interkulturel og inkluderende forståelse af begrebet medborgerskab i Libanon. Med IIC-materialet ønsker vi at være med til at skabe et alternativ, som promoverer en fælles libanesisk identitet, som kan rumme alle religioner og kulturer,” fortæller Stine Baltzer Madsen.
Undervisningsmateriale om interkulturelt medborgerskab bliver nu brugt i libanesiske skoler over hele landet. Derudover erlærere blevet trænet i, hvordan de kan inkludere andre religioner i deres undervisning.

Danmark kan lære af Libanon

I Danmark skulle IIC-gruppen høste deres erfaringer sammen med danske kolleger. Deltagerne besøgte bl.a. Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, Danmissions værested for flygtninge og indvandrere kaldet Mødestedet samt Imam Ali Moskeen. Dr. Fadi Daou and Dr. Nayla Tabbara fra Danmissions partnerorganisation, Adyan, deltog desuden i en debat på Københavns Universitet i forbindelse med Himmelske Dage. Her debatterede de sammen med professor Peter Lodberg og imam Naveed Baig under overskriften ”Hvor er religionsteologien i dag?” 

“Jeg mener, at vi i Danmark kan lære meget af Libanon, som er et samfund bygget op af mange kulturer og religioner, og hvor der er tradition for at mødes i dialog.” Zenia Stampe, MF Radikale

Besøget sluttede af med et møde på Christiansborg om ’Religionens rolle i bekæmpelsen af polarisering i vores samfund’. Her deltog blandt andet politikerne Zenia Stampe (R) og Daniel Toft (S). Under mødet understregede Zenia Stampe, at vi i Danmark har brug for mere interreligiøs dialog i takt med, at der kommer flere flygtninge til landet:

”Jeg mener, at vi i Danmark kan lære meget af Libanon, som er et samfund bygget op af mange kulturer og religioner, og hvor der er tradition for at mødes i dialog,” påpegede Zenia Stampe.

Zenia Stampe viser rundt på Christiansborg. Foto: Line Ramsdal
Zenia Stampe viser rundt på Christiansborg. Foto: Line Ramsdal

 

Anti-radikalisering gennem religionsundervisning

Under mødet på Christiansborg, hvor både politikere, eksperter og civilsamfund var repræsenteret, understregede politikeren Daniel Toft samtidig religions betydning, når det kommer til integration og ekstremisme:

”Mange danskere har ikke et særligt nært forhold til religion, og vores skepsis over for religion kan sommetider forårsage polarisering og hindre integration af flygtninge i landet. En bedre forståelse af religion vil desuden gøre os bedre til at bekæmpe religiøs ekstremisme,” siger Daniel Toft.

I panelet deltog også den danske imam, Naveed Baig, der ligesom Zenia Stampe lagde vægt på, at vi i Danmark skal lade os inspirere af libaneserne:

”Hvis vores undervisningsmateriale i skolerne præsenterer religiøse stereotyper, vil det påvirke vores syn på ’de andre’. Derfor har vi i Danmark brug for repræsentanter i skolerne, som kan introducere elever til forskellige religioner – ligesom det gøres med undervisningsmaterialet, som er udviklet gennem IIC projektet,” understreger Naveed Baig.

I forbindelse med seminaret fik de muslimske deltagere også mulighed for at opleve, hvad der foregår i en dansk folkekirke. For både kristne og muslimske ledere sad på kirkebænkene til en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Her blev der prædiket af Danmissions dialogkonsulent og præst Agnete Holm samt den syriske pastor Hadi Ghantous.

FAKTA OM IIC

IIC – Interfaith Education for Intercultural Citizenship – er et samarbejdsprojekt mellem Danmission og libanesiske Adyan, der er støttet af Det Arabiske Initiativ.

Målet med projektet er at promovere en interkulturel og inkluderende forståelse af begrebet medborgerskab. Deltagerne er repræsentanter fra forskellige religiøse institutioner i Libanon, der samarbejder om at lave en håndbog om medborgerskab til brug i skolerne i Libanon. De mødtes første gang i maj 2013 til et seminar i Beirut.

Adyan er en interreligiøs organisation, der arbejder for at styrke relationen mellem religiøse grupper i Libanon og i den arabiske verden. Adyan blev etableret i 2006 og har siden 2010 haft et tæt samarbejde med Danmission.

Læs mere om Danmissions dialogarbejde

Hele IIC gruppen foran Danmission sammen med Danmissions generalsekretær Jørgen Skov-Sørensen. Foto: Dalia Mokdad