Træning i aktivt borgerskab

I Januar fandt Mellemfolkeligt Samvirkes Internationale Lederskabs Træning (ILTS) sted i Alabydia, Palæstina. Træningen fokuserede på aktivt borgerskab og gav unge mennesker i Palæstina redskaber til at indgå i demokratiske beslutningsprocesser.

Træningen anses for at være en succes med 39 unge mennesker, der deltog i workshops over fem dage. Deltagerne fandt ILTS træningen forfriskende og udtrykte, at den skilte sig ud fra anden træning i Palæstina.

”Palæstina er fyldt med forskellig træning og seminarer. Størstedelen af dem er enten dårligt tilpasset til vores behov, og ellers forstår de os simpelthen ikke”, forklarede en af de unge deltagere.

ILTS træningen er blevet forberedt i tæt samarbejde med lokale partnere og er tilpasset de unges omgivelser og behov. I stedet for at introducere en hierarkisk tilgang til lederskab, fokuserer træningen på participatorisk beslutningstagning, gruppe dynamikker, kommunikation og advocacy.

ILTS giver de unge en række redskaber, der forbereder dem på at kunne engagere sig det offentlige liv og fokuserer på aktiv deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser.

De mange konflikter, der præger Palæstina påvirker unge mennesker i området, og den ustabile situation gør det svært for de unge at udfolde samarbejds- og lederskabsevner. Der er et presserende behov for at tilbyde træning, der kan hjælpe de unge til større selvtillid og til at tage ansvar i samfundet.

”Jeg er overrasket over mine evner til at tage ansvar og til at tage en lederrolle blandt mine kolleger. Det vidste jeg ikke, at jeg kunne”, udtrykker en deltager efter træningen.

Trænerne er enige i, at det vigtigste, der skete i træningen, var deltagernes øgede entusiasme over aktiv deltagelse i samfundet. Deltagerne udtrykte et stort ønske om at bruge de redskaber og færdigheder, de havde lært, til videre kampagner og advocacy.

”Vi overvejer at starte et lederskabs råd sammensat af forskellige ungdoms bevægelser. Mange ideer er opstået for at forandre situationen for unge i området”, forklarede en af deltagerne.

Trænerne har forladt workshopperne med en overbevisning om, at de unge mennesker vil opretholde deres entusiasme og arbejde for forandring i samfundet.

Af Nana Sulger Büel. MS, Amman