Udenrigsministeren præsenterer visionen for Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

Mere end 150 interesserede i Danmarks forhold til Mellemøsten og Nordafrika mødte op, da Udenrigsministeriet den 6. september slog dørene op til et offentligt seminar om fremtidens Arabiske Initiativ: Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

Udenrigsministeren præsenterede visionen for det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram, som er stærkt fokuseret på partnerskaber, god regeringsførelse og økonomisk vækst, særligt for regionens unge mennesker.
Nye visioner og fokus på partnerskaber
Med en anekdote fra sit besøg i Tunesien i februar om iværksættere og spejdere, der har haft succes med at skabe jobs og åbne muligheder for de unge i landet, indledte udenrigsminister Kristian Jensen fremlæggelsen af visionen for det Dansk-Arabiske partnerskabsprogram (DAPP).

”Et program der giver mening, som har fokus på partnerskaber, god regeringsførelse og økonomisk vækst,” sagde udenrigsministeren.

Og fortsatte: ”Mine møder i regionen vidner om konflikter og kontraster men også muligheder, og vi har en ambition om, at Danmark skal være i de lande, hvor vi kan gøre en mærkbar forskel, det vil være til gavn for dem, der bor i MENA og folk i Danmark og Europa.”

Udenrigsministeren viste forståelse for de udfordringer MENA-regionen oplever: ” Vi taler om en region, der er udfordret på alle parametre: det er den mest udemokratiske region, hvor demokratiet oplever færrest succeshistorier, og hvor rettigheder og opbygning af civilsamfundet har de sværeste kår.”

Udenrigsministeren pegede på, at det Arabiske Partnerskabsprogram har en række af redskaberne, som kan afhjælpe nogle af de udfordringer, som regionen fægter med. Derudover bemærkede han, at der fortsat er en lang række af muligheder for tættere dialog med dem, der arbejder for demokrati og menneskerettigheder i regionen, da Danmark allerede er engageret i området og har været det i årevis.

” Vi taler om en region, der er udfordret på alle parametre: det er den mest udemokratiske region, hvor demokratiet oplever færrest succeshistorier, og hvor rettigheder og opbygning af civilsamfundet har de sværeste kår.” udenrigsminister Kristian Jensen

”Vi har allerede kompetencer og netværk i regionen, og vi har skabt indflydelse gennem Det Arabiske Initiativ, som vi kan bruge fremadrettet,‘’ tilføjede ministeren.

Naser Khader, udenrigsordfører for De Konservative, fremhævede de gode resultater under DAPP i Jordan og ønskede mere fokus på Tunesien.

Senior forsker på DIIS, Rasmus Boserup, som ligeledes deltog i debatten, roste visionen for den nye fase: ”Det er ikke let at prioritere det strategiske langsigtede. Det fremlagte dokument ser fornuftigt og ambitiøst ud for Danmarks interesser. Det geografiske fokus kan diskuteres, men er legitimt. De lande, som har brug for stabilitet, skal ikke under DAPP, ” sagde Boserup.

Udenrigsordfører for Socialistisk Folkeparti Holger K. Nielsen hilste den langsigtede strategiske tænkning velkommen og påpegede, at resultaterne ikke kan måles kortsigtet. ”Danmark kan spille en rolle i små stabiliseringsskridt, og her mener jeg, at det her kan gøre en forskel,” sagde Holger K. Nielsen.

Inddragelse af publikum med mere end 50 minutters debat
Det fremmødte publikum blev ligeledes taget med på råd under høringen. Under den 50 minutter lange debat kom panelet og salen hinanden nærmere. De interesserede var ivrige for at diskutere visionen for den næste fase af programmet, og spørgsmålene og kommentarerne gik på landevalg og emnefokus.

Hør ministerens tale:

Spørgsmål fra salen:

 

Se billeder fra seminaret:

Stor interesse for Det Arabiske Initiativs fremtid