Viden udskifter fordomme

En uge i Marts skiftede 10 elever fra Grundvigs højskole i Hillerød deres undervisning ud med et ophold i Jordan. Formålet var at få større viden omkring Mellemøsten samt bryde med fordomme og stereotyper omkring regionen.

De unge elever boede på Mellemfolkelig Samvirkes Globale Platform i Amman, der hjalp dem med at arrangere et spændende og lærerigt program.

Opholdet viste sig at være yderst frugtbart, idet mange af eleverne før rejsen havde haft stereotype forestillinger omkring kultur og levevis i et Mellemøstligt land. Flere af de unge var positivt overraskede over tilstandene i Jordan og udtrykte, at de var blevet påvirkede af mediernes stereotype fremstilling af Mellemøsten som præget af krig og terror.

Eleverne har taget et fag på Grundvigs højskole under titlen ’Det Arabiske Forår’, og målet med rejsen var at få større viden omkring de processer, der har ledt til de mellemøstlige revolutioner. Den øgede indsigt planlægger de at bruge i en kampagne til oplysning og nedbrydning af stereotyper og fordomme omkring den Arabiske Verden i det danske samfund.

For at få udvidet deres egen viden mødtes eleverne med adskillige relevante organisationer og bevægelser så som repræsentanter fra The National Democratic Institute, The Black T-shirt Movement, Y-Peer and Aramram Web TV.

De forskellige aktører delte deres erfaringer med aktivisme og fremme af demokrati i Jordan og gav højskoleeleverne ny inspiration og viden.

Blandt andet fortalte Mohammad Nabeel fra Aramram Web TV, hvordan man kan bruge sociale medier til social forandring, og hvordan unge i den arabiske verden har benyttet sig af medieplatforme i deres kamp for retfærdighed.

Rana Iltaher fra The Black T-shirt Movement lavede en interaktiv workshop med de unge og delte hendes erfaringer med aktivisme i Jordan. Hun fortalte, hvordan bevægelsen trykker progressive slogans på sorte t-shirts for at provokere og informere det jordanske samfund omkring ulighed og undertrykkelse.

Eleverne fik derudover mulighed for at besøge en palæstinensisk flygtningelejr udenfor Amman og mødtes med ansatte i organisationen Community Development Center (CDC), hvor de blev introduceret til forholdene for de mange palæstinensere, der er bosat i Jordan.

De mange møder med lokale grupper og aktører ledte til interessante diskussioner blandt højskoleeleverne, der fik udfordret deres tidligere forestillinger om Mellemøsten.

Efter deres hjemkost har de haft travlt med at udforme deres nye viden til en kampagne og har allerede arrangeret to koncerter for indsamle penge til det arbejde, Mellemfolkeligt Samvirke laver med unge mænd og kvinder i regionen.

Af Nana Sulger Büel, Kommunikations Assistent, MS ActionAid