DJUCO matcher ledige akademikere og jobs i Jordan

En kæmpe udfordring for det jordanske arbejdsmarked er et mismatch mellem udbuddet af akademikere og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Det problem tacklede jordanske og danske universitetsfolk i Amman.

Professorer, studerende, kandidater og repræsentanter fra virksomheder og ngo’er smed den 24. maj hjernerne i en fælles pulje på en konference arrangeret af Danish – Jordanian University Cooperation (DJUCO) for at komme med fælles løsningsforslag på et af de største problemer for udviklingen af det jordanske vidensamfund: Det store mismatch mellem kvaliteten af færdiguddannede universitetskandidater og de profiler og kompetencer, det jordanske arbejdsmarked efterspørger.

På universitet for enhver pris

Ifølge den jordanske regerings ”National Employment Strategy 2011-2020” uddanner de jordanske universiteter hvert år omkring 40.000 kandidater. Men ud af de 76.000 jobs, der blev skabt i 2009 i Jordan, blev kun 24.000 jobs besat af universitetskandidater. Nu dækker tallet alle jobs og ikke kun akademikerjobs, men en del af problemet,

Arbejdsmarkedet i dag kræver kreativitet, innovation, vision – hele undervisningsparadigmet skal ændres. Vi uddanner robotter Rula Quawas, Fulbright Scholar på Champlain College i USA og tidligere dekan og professor på University of Jordan

som det blev debatteret på konferencen, er de jordanske unges næsten entydige ambition om at komme på universitetet efter endt studentereksamen, selvom jobmulighederne ikke er gode.  Dertil kommer, at kvaliteten af undervisningen på universiteterne oftest er ringe. Pensum er almindeligvis ikke blevet opdateret i mange år. Dertil er undervisernes metoder som oftest baseret på udenadslære, og de inviterer ikke de studerende til kritisk refleksion. Det var et af de store diskussionsemner på konferencen, hvor der blev slået til lyd for flere praktiske fag, så det ikke udelukkende er teori, der bliver undervist i.

 ”Vi uddanner robotter”

At uddannelsessystemet skal genovervejes, og innovation og kritisk stillingtagen skal fremelskes i systemet, er en klagesang man efterhånden hører ofte i Jordan. En ivrig debattør er Rula Quawas, Fulbright Scholar på Champlain College i USA og tidligere dekan og professor på University of Jordan, som hun dog blev fyret fra, da hun forsvarede tre af sine kvindelige studerendes video om sexchikane i efteråret 2012.

“Et uddannelsessystem skal give empowerment, færdigheder til at tænke kritisk, kreativt og intelligent samt evnen til at bestride, at udfordre og sige “Det mener jeg ikke”. De studerende kender indholdet, men har ikke færdighederne. Arbejdsmarkedet i dag kræver kreativitet, innovation, vision – hele undervisningsparadigmet skal ændres. Vi uddanner robotter” udtalte hun for nyligt i New York Times.

 Uddannelsesvalg beror på status frem for interesse

Som i Danmark forsøger den jordanske regering at opfordre de unge til at overveje en erhvervsfaglig uddannelse i stedet for en universitetsuddannelse. Der eksisterer nemlig en stærk tro på og lang kultur for, at der ikke er noget andet, der dur end en kandidatgrad. De fleste vælger uddannelse efter status og ikke interesse. Medicin-, ingeniør- og farmaceutuddannelserne er nogle af de studier, der har stor prestige, mens de humanistiske fag ikke er særligt attraktive.

Deltagere kom med gode ideer til hvordan Jordan skal takle mismatched mellem ledige studerende og ledige jobs. Foto: DJUCO
Unge akademikere kom med gode ideer til, hvordan Jordan skal takle mismatchet mellem ledige studerende og jobs. Foto: DJUCO

”Jeg studerer til farmaceut, men jeg har faktisk nul interesse i faget. Jeg har ikke rigtig planer om at arbejde inden for dette område”, sagde Rahmed Abu Sweimeh, en kvindelig farmaceutstuderende fra Jordan University of Science and Technology.

Mange unge jordanere står i samme situation som Rahmed på grund af dårlig vejledning og forældres forventninger om gode uddannelsespapirer.

Det er især en ærgerlig situation at havne i som kvinde, når statistikken samtidig viser, at der er en høj procentdel af veluddannede kvinder blandt de ledige. For universitetsuddannede kvinder ligger arbejdsløshedstallet over 35 procent ifølge en rapport fra Verdensbanken fra 2013.

 Et nyt perspektiv

For at forhindre at eleverne og de studerende ender på forkerte uddannelsesspor, var et af forslagene på konferencen, at elever i folkeskolen deltager i et jobrollespil, hvor de simulerer forskellige jobs for at få et indtryk af, hvad arbejdet egentlig går ud på.

”Jeg studerer til farmaceut, men jeg har faktisk nul interesse i faget. Jeg har ikke rigtig planer om at arbejde inden for dette område Rahmed Abu Sweimeh, farmaceutstuderende på Jordan University of Science and Technology

I forlængelse af det var også opbakning til indførelsen af formaliseret praktik, som pt. ikke er en del af det jordanske undervisningsforløb. Dette blev også foreslået at gøre i samarbejde med ambassader i Jordan for at etablere praktik i udlandet. Derudover var der en ide om, at gøre det obligatorisk for studerende under uddannelse at lave frivilligt arbejde for derigennem at opnå interpersonelle kompetencer og få praktisk erfaring. En mulighed firmarepræsentanterne også efterspurgte på konferencen.

Karrievejledning var generelt et gennemgående tema, deltagerne kredsede om. For at få de private firmaer på banen foreslog en gruppe, at virksomheder kan tilbyde oplæg om, hvordan det er at arbejde i deres virksomhed som en del af deres CSR-strategi.

 Et momentum der skal plejes

Alle forslagene blev taget vel imod af Reem al-Saqqa, panelist og direktør det jordanske firma Biolab. Hun fortalte, at hun ofte står med kandidater til job i Biolab, der ikke har

forståelse for, hvad det vil sige at bestride et job. De må ofte sætte en medarbejder til at følge den nyansatte tæt de første tre måneder. Det er naturligvis enormt ressourcekrævende og ikke optimalt for forretningen.

Generelt var diskussions- og arbejdslysten på konferencen

Deltagerne i DJUCOs Building Briges konference. Foto: DJUCO
Deltagerne i DJUCO’s Building Briges konference i Amman. Foto: DJUCO

stor. At se professorer, studerende, ngo- og firmafolk arbejde kreativt og innovativt sammen om løsningsforslag er ingenlunde et hverdagssyn i Jordan. Det bekræfter Anwar al-Sharif, en kandidat i marketing, som i dag arbejder som folkeskolelærer.

”Jeg har aldrig før fået chancen for at se problemerne fra en virksomhed, en ngo eller en professors perspektiv, det har været indsigtsfuldt for mig”.

Jordan står ligesom Danmark, omend i en væsentlig større skala, over for en række uddannelsesmæssige udfordringer, der har stor økonomisk afsmitning på samfundet.  Som et projekt, der arbejder på at bidrage til at løfte det jordanske vidensamfund og udveksle erfaringer, er det naturligvis DJUCO’s håb, at dette momentum og de idéer, der kom frem under konferencen kan realiseres på længere sigt. Derfor har vi inviteret deltagerne til et opfølgende møde i slutningen af juni, hvor idéerne skal konkretiseres, og det skal vurderes, hvilke der er realiserbare på kort og længere sigt.

Se video fra konferencen

Bo Vestergaard Thiesen er projektleder i Danish – Jordanian University Cooperation (DJUCO).

Han kan kontaktes på thiesen@sdu.dk / 6550 2175

 

Se flere billeder fra konferencen på DJUCOs Facebook side