Yasma & Basma skaber jobs og heler splittede samfund

Mellemfolkeligt Samvirkes sociale iværksætteriprogram i Libanon hjælper unge med at gøre en god ide til en forretning og styrker samtidig den sociale samhørighed mellem to rivaliserende samfund i Tripoli.

Siden den libanesiske borgerkrig har der været højspændte konflikter mellem de to sunni og alawite-muslimske byer Bab-al-Tibbaneh og Jabal Mohsen i Tripoli, i Nordlibanon. Bab-al-Tibbaneh og Jabal Mohsen var velstående regioner indtil store oversvømmelser i 1960’erne ødelagde mange af byens bygninger. Efter borgerkrigen blev de fleste af byens vigtigste infrastruktur enten beskadiget eller ødelagt. De voldelige sammenstød er igen intensiveret med begyndelsen af ​​konflikten i Syrien forårsaget af indbyggernes modstand eller støtte til den Alawite-ledede syriske regering.

“Vi har placeret ​​vores lagerbutik midt i mellem Jabal Mohsen og Tibbaneh, fordi vi ønsker at styrke det sociale bånd mellem unge fra begge områder.” Hasan, entreprenør i virksomheden Yasma & Basma

De sekteriske linjer deler i dag de to byer, hvilket forårsager diskrimination og forskelsbehandling, når unge fra Bab-al-Tibbaneh og Jabal Mohsen søger job ”på den forkerte side”. Op til 50 procent af beboerne i området er arbejdsløse, hvilket gør halvdelen af ​​befolkningen lette ofre for rekruttering til at deltage i opgørene.

I oktober 2015 startede Mellemfolkeligt Samvirke-ActionAid et program for socialt iværksætteri for unge i området. Det er blevet et vigtigt redskab for at styrke den sociale samhørighed mellem de rivaliserende samfund og en mulighed for unge til at vise deres jævnaldrende, at de kan tage føring på at løse presserende spørgsmål, der påvirker livet for mange af de unge.

Gennem organisationen Ruwwad Al-Tanmeya, en lokal partner i Tripoli, er de unge også blevet tilknyttet mentorordninger til at understøtte deres forretningsprojekter og implementere dem i lokalsamfundet.

Yasma & Basma

Marwa, Hasan og Mohammad kommer fra Bab-al-Tibbaneh og Jabal Mohsen. De er blandt de 65 unge entreprenører, som har modtaget teknisk og finansiel støtte gennem Det Sociale Entreprenørskabsprogram gennem Mellemfolkelig Samvirke – ActionAid. De har for nylig startet en social virksomhed kaldet Yasma & Basma, som har til formål om at samarbejde med internationale organisationer ved at samle og pakke fødevarepakker til dårligt stillede familier med varer fra små lokale virksomheder.

“Vi ønsker at hjælpe de sårbare enlige mødre fra Jabal og Tibbaneh, der mistede deres mænd og sønner under krigen.” Marwa, entreprenør i virksomheden Yasma & Basma

Ifølge 22årige Marwa er manglende jobmuligheder og fattigdom er et stort problem, der berører de dårligst stillede familier.

“Vi ønsker at hjælpe de sårbare enlige mødre fra Jabal og Tibbaneh, der mistede deres mænd og sønner under krigen. De har ikke nogen at støtte dem, især om vinteren når priserne på grøntsager stiger, og det er svært for fattige mennesker at betale prisen på simple fødevarer,” siger Marwa og forklarer videre, “der er mange fattige familier og krigsofre uden en primær forsørger i Jabal og Tibbaneh, og de lokale og internationale ngo’er kan ikke altid nå dem under uddeling af fødevarehjælp”.

De unge bag Yasma & Basma ønsker også at fremme social samhørighed mellem beboerne i Jabal Mohsen og Tibbaneh samt give nye handelsmuligheder for det lokale erhvervsliv. Målet er at ansætte unge fra de to konfliktområder, der bliver nødt til at droppe ud af skolen for at forsørge deres familier ved at tage ufaglærte jobs.

“De unge her står over for en masse udfordringer på grund af manglende muligheder og sekteriske og politiske spændinger mellem sunnier og alawitter. Derfor har vi placeret ​​vores lagerbutik midt i mellem Jabal Mohsen og Tibbaneh, fordi vi ønsker at styrke det sociale bånd mellem unge fra begge områder,” forklarer Hasan og forsætter, “vi har lavet et register for dem, der er mest i nød og ønsker at dele disse oplysninger med alle. Det er ikke kun vigtigt at levere nødhjælp, men også at være opmærksom på, hvem de mest sårbare er”.

De tre entreprenører bag Yasma and Basma ompakker nødhjælpspakker. Foto: Mohannad Darabee
De tre entreprenører bag Yasma & Basma ompakker nødhjælpspakker. Foto: Mohannad Darabee

Retten til  ikke at sulte i stilhed

De unge mobiliserer andre unge fra begge områder og arbejder som et team på tværs af sekteriske skel. De arbejde i fællesskab på at løse nogle af de udfordringer, deres lokalsamfund lider under og for at hjælpe andre. Eksempelvis er Marwa og Mohammad er muslimer, mens Hasan er Alawite.

“De sekteriske spændinger er et kæmpe problem i Libanon. Mange mennesker tror, ​​at vi er forskellige, og at vi ikke kan samarbejde med forskellige baggrunde. I Yasma & Basma har vi vist det modsatte – at vi alle står over for de samme udfordringer og har brug for at tage affære. Vi er trods alt alle sammen mennesker,” siger Hasan.

De unge bag projektet er stolte over at kunne sprede tolerance og styrke båndet på tværs af de kulturelle forskelle. Hasan som kommer fra et Alawite mindretal i Libanon har i en tidlig alder mærket på egen krop, hvad det vil sige at komme fra en anden kultur. I Yasma & Basma drømmer Hasan om at mobilisere unge, der har mistet en kær på grund af væbnet konflikt mellem de rivaliserende byer, til at arbejde sammen for at forbedre forholdene i deres lokalsamfund.

“Vi har alle fortjent retten til at få adgang til ordentlige fødevarer og til ikke at sulte i stilhed. Vi drømmer om at hjælpe tusinder af mennesker. Vores drøm stopper ikke her, vi ønsker at øge vores forretningsprojekt og fremme idéen på andre områder også,” siger Hasan.

Souha Al-Mersal er Kommunikationsmedarbejder i Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid Arab Region teamet 

ActionAid – Mellemfolkeligt Samvirkes social entreprenørskabsprogram

I alt har ActionAid – Mellemfolkeligt Samvirke givet finansiel støtte og rådgivning til i alt otte iværksætterprojekter; 65 unge kvinder og mænd fra Libanon og Jordan (33 kvinder, 32 mænd i alt) til at starte deres social entreprenørskabsprojekter.

JORDAN 

Blimatch – En ungdomsgruppe, som arbejder for blinde i Jordan. Det gør de ved at oplyse om deres blindhed bl.a. gennem ”lege”/fremvisninger for arbejdsgivere, der kan overbevise dem om, at blindhed ikke er en forhindring for at blive betragtet som arbejdskraft.

Do.c. – En sanggruppe som uddanner unge mellem 14-25 år i musik og kreative metoder til at udtrykke de udfordringer og problemer, de oplever i deres samfund. Iværksætterne er selv rappere i Jordan og bruger deres musik-studie til at træne unge i musik, rap og kreative udtryksformer.

Rishe (oversat ‘fjer)

Et initiativ fra unge fra Jabal Al Natheef (en uofficiel palæstinensisk flygtningelejr) i Amman, som skal hjælpe unge fra marginaliserede samfund med at få gode resultater i skolen/uddannelsessystemet. Gruppen koordinerer ekstra undervisning i basale fag, hvor universitetsstuderende hjælper andre studerende med at hæve deres faglige niveau.

Ideen til projektet er opstået eftersom mange familier i udsatte områder ikke har råd til at betale for ekstraundervisning for deres børn.

Khut’wa (oversat “skridt”)

Gruppen arbejder op at skabe en digital platform hvor universitets- og gymnasiestuderende kan finde nyttig info om deres undervisning, jobmuligheder, praktikpladser, og salg/køb af brugte bøger.

Nabte u Tanke – Et ungdomsprojekt, som støtter økologi i hjemmet ved at plante grøntsager og urter i brugte olivenolie-dunke og sælge dem til beboerne i Jabal Al Natheef og andre marginaliserede kvarterer i Jordan for at give dem sundere fødevarer og pynte kvarteret med grønne planter.

LIBANON       

Yasma & Basma – Gruppen samarbejde med internationale organisationer ved at samle og pakke fødevarepakker til dårligt stillede familier med varer fra små lokale virksomheder i det nordlige Tripoli.

Habat Al Barakah – Et entreprenørskabsprojekt i Tripoli igangesat af to kvinder, som ønsker at støtte voldsramte kvinder i samfundet ved at give dem et arbejde og stabil indkomstkilde.

Tarables odweyah (oversat økologiske Tripoli) – Et iværksætterprojekt der skal reducere ophobning af organisk affald på grønttorvet, som producerer 300 kg affald om dagen, og si stedet vil bruge affaldet som økologisk kunstgødning til landbrug.